Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji – podaci na dan 9. siječnja 2021.

Objavljeno: 09.01.2021 - 17:00 Piše: Press SMŽ Pročitano: 762 puta

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 30 072 

Pregledano objekata: 13 736

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 162

Neuporabljivo zbog oštećenja: 1863

Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1510

Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1 742

Uporabljivo – bez oštećenja: 364

Uporabljivo bez ograničenja: 3 061

Uporabljivo s preporukom o postupanju: 5 034

Zahtjevi za kamp kućicama: 745

2. BROJ OŠTEĆENIH GOSPODARSKIH OBJEKATA

Prema procjeni dobivenoj od predsjednika OK SMŽ Adolfa Cvancigera:

Oštećeni obrtnici – ukupno 825

Sisak 300, Hrvatska Kostajnica60, Glina60, Topusko 25, Petrinja380.

OPG-i

Ukupno obiđeno 1463 OPG-a, a oštećenja je pretrpjelo 619.

Trgovačka društva

HGK Županijska komora Sisak prikuplja prve podatke o oštećenim trgovačkim društvima.

Procjena je da je oštećeno preko 700 trgovačkih društava od ukupno 1350 s područja Siska, Petrinje, Gline, Topuskog, Majura, Hrv. Kostajnice, Dvora i Dubice.

3. BROJ OŠTEĆENIH JAVNIH OBJEKATA

ŠKOLE  

Prema dosadašnjim obavljenim statičkim pregledima trenutno stanje je:

Ukupan broj objekata: 58+1 (Fakultet)

Pregledano objekata: 56

Uporabljivo (bez ograničenja i bez oštećenja): 23

Uporabljivo s preporukom: 10

Privremeno neuporabljivo: 12

Neuporabljivo: 9

Nije pregledano: 2

VRTIĆI 

Sisak – nema oštećenja, svi vrtići u funkciji

Petrinja – od pet objekata vrtića tri su zelena, jedan crven i jedan žut

Glina – zgrada uporabljiva

DOMOVI UMIROVLJENIKA

Sisak – neoštećen i svi korisnici unutra (zelena naljepnica)

Petrinja – oštećen i svi korisnici u Vojarni Petrinja (žuta naljepnica)          

Glina – oštećena zgrada i dio korisnika je u Lječilištu Topusko, a ostali po domovima umirovljenika u Zagrebu (žuta naljepnica)

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja – oštećena zgrada i svi pacijenti smješteni u NPB Popovača (crvena naljepnica).                                  

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Sisak, Petrinja, Glina, Kostajnica, Kutina i Novska – Svi imaju zelenu naljepnicu

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – DOMOVI ZDRAVLJA

Dom zdravlja Sisak, sve zgrade i ambulante su u redu, a žutu naljepnicu ima zgrada Hrvatska Kostajnica i Žažina.

Žažina će raditi u Lekeniku. Kostajnica će se izmjestiti u kontejnere ili u ambulante Dvor, Dubica i Mečenčani

Dom zdravlja Petrinja, oštećeni i imaju žutu naljepnicu Petrinja – ulica M. Gupca, Glina – Vukovarska 41 i ambulanta u Jabukovcu.

Rad timova se organizira u kontejnerima.

Dom zdravlja Kutina, sve u redu (rade dežurstvo dentalne medicine za područje domova zdravlja Sisak i Petrinja)