Opća bolnica u Sisku jedina županijska bolnica u RH koja pruža uslugu snimanja CBCT

Zamjenik župana Mihael Jurić je u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine, u edukacijskoj dvorani u zgradi Središnjeg paviljona Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku nazočio konferenciji za novinare s temom: Nabavka suvremenog uređaja za potrebe oralne kirurgije.

Od 23. studenoga 2021. godine pacijentima je dostupno snimanje ortopana u OB ‘Dr. Ivo Pedišić’ Sisak, ali i posve suvremene metode 3D snimanja – CBCT-a.

Iako je korisnicima zdravstvenih usluga u našem gradu dobro poznato da su do sada ortopan snimku čeljusti mogli napraviti u Domu zdravlja Sisak te kod privatnika uz plaćanje, sigurno će veseliti informacija da sada snimanje mogu obaviti i u bolnici na odjelu radiologije uz izdanu e-uputnicu i bez prethodne narudžbe.
Također, od sada je dostupna i usluga snimanja CBCT-om, uz prethodnu narudžbu od strane liječnika koji indicira navedenu pretragu.

CBCT je napredna tehnika snimanja, prvenstveno namijenjena za dijagnostiku i planiranje zahvata u području čeljusti, zuba, sinusa te se najviše koristi u oralnoj kirurgiji, dentalnoj implantologiji, ortodonciji, otorinolaringologiji, endodonciji. Snimanje podrazumijeva seriju snimaka koje računalo rekonstruira omogućujući pregled u sve 3 ravnine te dalju brzu obradu snimaka i mnogobrojne alate koji su dostupni liječniku kroz programsku podršku. Snimke su visoke preciznosti (do 0,09 mm) te bitno nižih doza ionizirajućeg zračenja u odnosu na klasične CT snimke (od 4 do 60 puta).
Osim što CBCT predstavlja sam vrh u radiološkoj dijagnostici odgovarajućeg područja, veliki je značaj za pacijente naše županije koji su do sada za istu uslugu morali ići u KBC Rebro ili sami snositi troškove za snimke učinjene kod privatnika.

Također, vrijedi naglasiti da time OB Sisak nastavlja držati korak sa suvremenim dostignućima na području struke, ali istovremeno biva i promicatelj novih standarda, obzirom da smo za sada jedina županijska bolnica na području RH koja pruža navedenu uslugu.

Vrijednost uređaja je 313 750 kuna i bolnica ga je kupila iz sredstava donacije prikupljenih nakon potresa.

Više vijesti