Aktualni sat 17. sjednice Županijske skupštine

Objavljeno: 21.12.2019 - 14:16 Piše: Press SMŽ Pročitano: 368 puta

17. sjednica Županijske skupštine, koja je u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine, održana u Hotelu Petrova gora u Topuskom, počela je uobičajenim „Aktualnim satom“, tijekom kojega su vijećnici postavljali pitanja županu Ivi Žiniću.

Milan Brigljević (MOST) je i prije prve točke Dnevnog reda pokrenuo pitanje rebalansa Proračuna SMŽ. Rekao je kako su rebalansom prihodi povećani, a dugovi narasli. Brigljević pita kako je moguće da prihodi rastu, a obveze se sve slabije plaćaju. Rekao je kako je očito da su obveze prebačene u sljedeću godinu i da će u budućnosti biti sve više teškoća.

Župan je odgovorio kako nije točno da se ne isplaćuju kapitalne pomoći, da se ne isplaćuju duže od godinu dana. Županija ima dugovanja, ali osigurava isplate. Župan je rekao i kako domovi zdravlja funkcioniraju i nikoga Županija ne dovodi u dubiozu, kako je rekao Brigljević. Nijedna plaća nije zakasnila, ova je županija likvidna, posluje, ali i radi čitav niz projekata.

Kapitalne pomoći isplaćujemo, do kraja godine i prvog mjeseca sljedeće godine će biti isplata.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Marijan Belošević je županovom odgovoru dodao kako su smanjene pozicije prema stvarno nastalim troškovima. Primjerice, kod poljoprivrednih poticaja je ukupan iznos poticaja 2 900 000 kn, a fond sredstava je bio 3 060 000 kn, jednostavno nije bilo više zahtjeva. I pozicija subvencije kamata kod poduzetničkih kredita se na kraju godine smanjuje, prema iskorištenosti fonda sredstava.

U drugom je svom pitanju Brigljević konstatirao da su u SMŽ ukinuti demokratski procesi, oporba izbačena iz rada Skupštine, te nema predstavnike u tijelima Skupštine.

Župan je zamolio za korektnost i realan pristup u obraćanjima. A što se tiče demokracije u Skupštini upitao je zašto oporba ne dolazi, sjednici je od 42 vijećnika nazočilo 30. Dalje, u nekim odborima ima i oporbenih vijećnika.

I predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je reagirala na izjave vijećnika Brigljevića: „Nikome nije zabranjeno dolaziti, javljati se, svi imate pravo. Čak smo uvažili neke Vaše primjedbe kod izmjene Poslovnika. Koliko se Vi želite uključiti, to je na Vama.“

Dubravka Medved (HDZ) pitala je župana o čemu se razgovaralo na sastanku župana i predstavnika gradova i općina s Vladom RH?

Na sastanku koji je održan u Koprivnici, bio je to sedmi takav sastanak, potpisani su sporazumi o preuzimanju djelatnika ureda Državne uprave u županijama, rekao je župan. Jedna od točaka dnevnog reda bila je informacija o četvrtom krugu poreznog rasterećenja gospodarstva i ostalih parafiskalnih nameta. Jedna od ključnih točaka je smanjenje poreza na dohodak za mlade, neoporezivi dio se povećava, što će voditi do rasta plaća. Nastavlja se porezna reforma. Ministar vanjskih i europskih poslova je informirao župane o početku predsjedanja Hrvatske Europskom unijom, od prvog siječnja 2020. godine.

Pripremu Nacionalne razvojne strategije do 2030. predstavio je ministar regionalnog razvoja i fondova EU. Bit će održan i sastanak svih župana s ministrom, gdje će oni predložiti određene prioritete i krenuti s razvojem županijskih strategija za predstojeće razdoblje.

Vijećnica Medved pitala je koji su uvjeti bili za dobivanje sredstava za potporu u promidžbi, organizaciji i sudjelovanju na manifestacijama u poljoprivredi. Koji su korisnici dobili sredstva i za što?

250 000 kn je dobilo 40 podnositelja zahtjeva. Župan je spomenuo najznačajnije: voćari i vinogradare Moslavine za manifestaciju „Jabuka crvenika“, zatim pčelari za svoje manifestacije, dodijeljena su sredstva za „Petrinjsku kobasijadu“, za uzgoj banijske šare svinje, konjogojci, orači, „Kestenijada“ u Hrvatskoj Kostajnici. Po prvi puta su najveći vinari zajedno napravili škrlet, što je na tragu želje za brendiranjem ovog vina.

Petar Ćosić (MOST) pitao je župana može li pojasniti svoju izjavu o vrijednosti projekta rekonstrukcije središnjeg bolničkog paviljona od 170 000 000 kn. Na stranici OBS stoji vrijednost projekta od 88 000 000 kn, rekao je Ćosić.

Župan je odgovorio kako nigdje ne piše da je vrijednost projekta onolika koliku je naveo vijećnik. Bespovratna sredstva iz Fondova EU su 70 milijuna kn, a ostatak iz resornog ministarstva, dio Županija, što čini svotu od 88 milijuna kuna, koju je na stranici bolnice našao vijećnik. Vrijednost građevinskih radova je 106,5 milijuna kuna, po natječaju. Bolnicu treba i opremiti vrijednom opremom, zbrojena ukupna vrijednost će biti na razini 170 000 000 kn.

Županijska bolnica je odlukom Županijske skupštine digla kredit kako bi mogla isfinancirati radove, da ne bi morali ponoviti natječaj. „Da smo to napravili, nikad se ne bi gradila bolnica u Sisku!“ rekao je župan.

Županove je navode potvrdio i ravnatelj bolnice dr. Tomislav Dujmenović.

Ivica Pernar (HDZ) zatražio je od župana više informacija o energetskoj obnovi u NPB Popovača.

Radi se o obnovi 5 objekata, ukupne vrijednosti oko 8,5 milijuna kuna. Svi su objekti ugovoreni., rekao je župan i zamolio ravnateljicu, dr. Marinu Kovač da iznese nekoliko informacija o temi, ujedno joj uputivši čestitke za 85 godina rada ustanove koju vodi.

Dr. Kovač je rekla da ovakvih investicija u bolnici nije bilo od 1985. godine. Radovi su krenuli vrlo ozbiljno. Prije svega će biti poboljšan smještaj pacijenata, kao i radna sredina za zaposlenike. Najveći efekt će biti u financijskom smislu, troškovi za energente će biti prepolovljeni.

Pernar je također zatražio informacije o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova i nacionalnih sredstava.

Župan je odgovorio kako je naša županija na ovoj dodjeli dobila dodatnih 30-ak milijuna kuna za projekte. Od ukupno predviđenih dvadesetak projekta, 11 je u SMŽ. Uglavnom se odnosi na sufinanciranje energetske obnove naših osnovnih i srednjih škola. U ovoj smo godini obnovili šest škola, otvoreni su radovi na još pet škola. Završetkom cijele energetske obnove, svih tih zgrada, gdje će biti uloženo preko 105 milijuna kuna imat ćemo sve naše osnovne i srednje škole energetski obnovljene.

Nikolina Borić (MOST) rekla je da raspolaže informacijama o dugu županije svojim proračunskim korisnicima s područja Kutine. U zakašnjenju su škole, sportske udruge, Dom zdravlja.

Župan je za odgovor zamolio ravnateljicu Doma zdravlja Sanju Habek, koja je rekla kako se jedan dio financiranja odnosi na decentralizirana sredstva, na povećani zdravstveni standard i na plaćanje koncesijske naknade. Kod koncesijske naknade postoje neka kašnjenja, ali, rekla je Habek: „Imamo dogovore da će to sve biti plaćeno.“ Što se tiče decentraliziranih sredstava ona se točno u dan prebacuju sukladno zahtjevima, tu nema nikakvih dugovanja. Kod povećanog zdravstvenog standarda situacija ovisi što je dogovoreno za pojedinu godinu kao i o činjenici jesu li aktivnosti po tim mjerama napravljene i računi ispostavljeni.

Što se tiče škola, rekao je župan, samo su srednje škole županijske, a o njihovom financiranju govorio je pročelnik za prosvjetu, kulturu i šport Darjan Vlahov.

„Ministarstvo isplaćuje decentralizirana sredstva za prethodni mjesec dvadesetog u mjesecu. Ne plaća se s prvim , nego s dvadesetim u mjesecu, i tu može biti ta razlika. Plaća se još i za EU projekte, pomoćnike u nastavi, besplatne školske kuhinje i to isplaćujemo čim dobijemo povrat sredstava od Ministarstva i tu nema značajnih kašnjenja,“ rekao je Vlahov.

Sanja Kozarić (HDZ) podsjetila je kako su prostorijama SI-MO-RA-e nedavno predstavljeni rezultati korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. i prva milijarda kuna projekata. Zatražila je dodatne informacije.

Župan Žinić je ponovio da je ostvarena milijarda i 28 milijuna kn za sve projekte koje je pripremila razvojna agencija. Prijavili smo 456 projekata: u sektoru poduzetništva 195 milijuna, u sektoru za ruralni razvoj 152 milijuna, EU projekti 606 milijuna kuna, socijalni fond 82 milijuna i strateški dokumenti milijun i 790 tisuća kuna.

Najveći od svih tih je Središnji paviljon bolnice u Sisku, slijedi po značaju Poduzetnički inkubator u Novskoj, gdje želimo kao županija postati središte gaming industrije. Tu je i Posjetiteljski centar Crna roda Osekovo. Među projektima su i zdravstvena zaštita, energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije. Župan je spomenuo i Centar prirodne baštine u Petrinji, Master plan prometa, Centar za ljevarstvo i brojne druge projekte.

Iz ruralnog razvoja pripremljeno je 211 projekata, 80 milijuna kuna, 58 mladih poljoprivrednika u provedbi ima oko 120 projekata.

„Ukupno kad gledamo, kad zbrojimo sve te iznose to je milijardu i 28 milijuna kuna. Nije to bilo jednostavno pripremiti u ove četiri godine,“ rekao je župan i dodao kako vjeruje da ćemo do ove druge milijarde doći puno prije.