Zimsko prebrojavanje ptica u Parku prirode Lonjsko polje

Objavljeno: 22.01.2018 - 22:03 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1153 puta

Jedna od aktivnosti zaštitara Parka prirode Lonjsko polje je i prebrojavanje ptica močvarica. Tijekom siječnja na tridesetak lokacija prikupljati će se podaci o brojnosti populacije ptica vlažnih staništa, koje se u vrijeme zime sa sjevera Europe sele u toplije krajeve.

Početak prebrojavanja proteklog tjedna na akumulaciji Pakre i Lipovljanskim ribnjacima pokazao je, kako kaže stručna voditeljica Valerija Hima, da zbog tople zime i na sjeveru Europe nema veće migracije ptica.

Dok je prilikom nekih ranijih godina zabilježeno na desetke tisuća ptica, sada je broj prebrojanih jedinki puno manji.

TONSKI PRILOG - Valerija Hima

Nacionalni koordinator za područje Hrvatske je Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, a važno stanište za ptice močvarice je Lonjsko polje, gdje se tijekom zime zabilježi 70 vrsta na zimovanju. Povremeno se zamijete i rijetke vrste, prijašnjih godina na zimovanju u Lonjskom viđena je i rijetka vrsta crnokljunih i žutokljunih labudova, koji se uglavnom zadržavaju u najsjevernijim dijelovima Europe. Zabilježen je i dolazak patke mandarinke, a prije četiri godine viđena je i crnovrata guska, koja u ovim krajevima nije viđena u proteklih pola stoljeća.

TONSKI PRILOG - Valerija Hima

Prebrojavanje će trajati do kraja siječnja.