Zanimljivost – Katastarske karte Habsburške monarhije iz 1780. godine

Objavljeno: 01.02.2016 - 18:40 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1604 puta

Povijesne mape Habsburške monarhije skenirane su na Google Maps. Koristeći tehnologije Google Maps, Google Earth i OpenStreetMap,omogućeno je pregledavati karte Habsburške Monarhije položene preko današnje karte Europe. Sve je objavljena na web-stranicama Mapire.eu.

Evo jedan vrlo vrijedna poveznica s katastarskim kartama monarhije iz 1780 ih godina: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=1694436.9337687157%2C5618857.285357699%2C1709724.339425751%2C5625449.979047295

Zbog vojno strateških i gospodarskih razloga, carica Marija Terezija 1763. donijela je odluku o izmjeri svih zemalja u Habsburškoj Monarhiji s glavnom svrhom da se što potpunije upozna zemlja i izrade pouzdane i detaljne topografske karte.

Iz sačuvane katastarske dokumentacije dobiva se cjelovit uvid u razvoj i širenje jednog regije. Mogu se pratiti promjene u strukturi naselja, dinamici širenja u odnosu na jozefinske izmjere, promjene u načinu korištenja čestica i utvrditi razlozi svih promjena koje su se odvijale  na našim prostorima.

Pronađite i Novsku s okolnim naseljima.