Novi broj “Čardaka” – vijesti iz Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje

Objavljeno: 05.07.2018 - 20:43 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 965 puta

Izašao je novi, sedmi broj “Čardaka”, novina Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje koje donose obilje informacija, tekstova i fotografija o projektima, događanjima u proteklom periodu te predstavlja ljude i ustanove koji su vezani za Lonjsko polje.

Tema broja je projekt izgradnje prijemnog centra “Crna roda” u Osekovu i početnoj konferenciji za “povećanje privlačnosti obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje“.

Park prirode Lonjsko polje ima tri ulaza; u Krapju, Repušnici i Čigoču, a predviđeno je osnivanje još dva, čime bi se kvaliteta upravljanja posjetiteljima znatno povećala. Centar “Crna roda” u Osekovu sadržavao bi info centar, prezentacijsku dvoranu, edukativni park, kao i parkiralište” – napisao je Eduard Bogović, voditelj promidžbenih aktivnosti.

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje ulaže veliki trud da bi se zaštićeno područje Lonjsko polje održivo razvijalo u korist sadašnjih i svih budućih generacija i stoga zahvaljujem djelatnicima Ustanove i lokalnom stanovništvu na suradnji i prepoznatljivim idejama – rekao je Ivor Stanivuković, ravnatelj JU Parka prirode Lonjsko polje i glavni urednik “Čardaka”.

TONSKI PRILOG - Ivor Stanivuković

Uredništvo “Čardaka” su Ivor Stanivuković, Valerija Hima, Edvard Bogović, Damir Culjak, Maja Sabljak, Krstina Grdur i Željko Gašparović. grafičko uređivanje povjereno je studiju “FABER”, a novine se tiskaju u Tiskari “Roka” u Novskoj.