Izviđači Zelene patrole donijeli Betlehemsko svijetlo

Objavljeno: 13.12.2016 - 17:41 Piše: Luka Selenić Pročitano: 1687 puta

Betlehemsko svijetlo mira, kako ga zovu hrvatski izviđači, rukama izviđača Zelene patrole doneseno je iz Beča u Novsku i župu Rajić već u subotu 10. prosinca. Dan kasnije izviđači Zelene patrole plamen Betlehemskog svijetla mira donijeli su u župne crkve u Borovcu, Jazavici i Rajiću.

Hrvatski izviđači tu tradiciju su prihvatili 1992. godine i održavaju je neprekidno sve do danas. Izviđači Zelene patrole u ovim blagdanskim danima tu tradiciju su donijeli prvi put u svoju župu 2011. godine kada su počeli sa svojim radom, a od tada Betlehemsko svijetlo tradicionalno donose svake godine. Zadnje dvije godine predstavnici Zelene patrole po Betlehemsko svijetlo mira odlaze u Beč s mnogim drugim izviđačima iz Europe i svijeta, a posebno drago im je bilo susresti i svoje prijatelje skaute koji su bili sudionici međunarodnog izviđačkog kampa “Dupin” u Jazavici.

Predstavnici Hrvatskog saveza izviđača Betlehemsko svijetlo mira donijeli su 11. prosinca svečanim protokolom u zagrebačku Katedralu, gdje su ga predali predsjedniku Hrvatskog sabora Boži Petrovu i rektoru Katedrale mons. Josipu Kuhtiću. Izviđači iz svih hrvatskih gradova potom su ga ponijeli u svoja mjesta i domove.

Kako su rekli izviđači Zelene patrole, namjera im je Betlehemsko svijetlo mira donijeti još u selo Voćaricu slijedeće nedjelje 18. prosinca te u njihovu osnovnu školu u Rajiću. Potom slijedi aktivnost ukrašavanja njihove škole u Jazavici u blagdanskom, božićnom ruhu i posjet Zagrebu u vrijeme božićnih blagdana tijekom školskih praznika.

Tradiciju Betlehemskog svijetla mira započeli su austrijski izviđači davne 1986. godine, odlučivši da umjesto tradicionalnih božićnih darova ljudima poklone svjetiljke. Iz Betlehema austrijski izviđači ga donose u Beč svake godine u jednu od mnogobrojnih crkava. Tijekom godina ova aktivnost austrijskih izviđača prerasla je u veliku međunarodnu aktivnost koja je ove godine u sirijskoj pravoslavnoj crkvi Mor Ephrem okupila predstavnike skautskih udruga iz cijelog svijeta – Europe, Južne i Sjeverne Amerike, jednog dijela Afrike i Azije. Tradicija je da se Betlehemsko svijetlo mira svake godine donosi u drugu crkvu u Beču pa je već odlučeno da će slijedeće godine Betlehemsko svijetlo mira 16. prosinca 2017. biti doneseno u crkvu Svetog Franje Asiškog.

Betlehemsko svijetlo mira u blagdanskim, božićnim danima simbolizira Božić i dolazak Isusa, a njegova nakana je da prenošenjem njegovog svijetla u države, gradove, ustanove, bolnice i domove izviđači prenesu poruke mira, sloge i zajedništva svim ljudima dobre volje.

Zahvaljujemo na ustupljenim fotografijama!