Za razvoj biciklističke infrastrukture dodijeljeno pola milijuna kuna – uključen i Grad Novska

Objavljeno: 20.07.2017 - 6:57 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1302 puta

U razvoj “cikloturizma” na području Sisačko-moslavačke županije biti će uloženo 505 tisuća kuna, od čega je u izvedbu projekta Ministarstvo turizma RH osiguralo 350 tisuća kuna.

Projekt uključuje “izradu operativnog programa razvoja cikloturizma u županiji, označavanje ruta izradom prometnog elaborata, postavljanje biciklističke signalizacije kao i znakova u obliku bicikala, postavljanje solarnih bike stupova, izradu biciklističkih karata te izradu mobilne aplikacije“.

Uz predstavnike gradova, općina, institucija i udruga koji su zainteresirani za provedbu projekta tu su i Hrvatske ceste, Hrvatske vode, ŽUC-SMŽ, Zavod za prostorno uređenje SMŽ, Razvojna agencija Si-Mo-Ra, PP Lonjsko polje, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Destinacijski menadžment Zrin d.o.o., Biciklistički klub ROD.

Korisnici sredstava Sporazum o realizaciji potpisali su u Sisku sa županom Ivom Žinićem, u prostoru Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak.

Među korisnicima “Operativnog plana razvoja cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 2017.-2020. godine” je i Grad Novska, a Sporazum je potpisala Marija Kušmiš, zamjenica gradonačelnika.