Za pet odgojnih skupna djece gradi se novi Dječji vrtić “Stribor” na Ukladama

Objavljeno: 22.09.2018 - 11:41 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1666 puta

Novska dobiva novi vrtić. Radovi na iskopima za temelje, na Ukladama započeli su tijekom tjedna. Vrtić će se graditi od montažnih elemenata, a planirani završetak Dječjeg vrtića „Stribor“ je za pola godine.

I pored proširenja prostora u Dječjem vrtiću „Radost“ gdje je 11 skupina djece, uređenja prostora za dvije odgojne skupine djece u Pastoralnom centru župe Bl. Alojzija Stepinaca, i nadalje se osjeti potreba za smještajnim mjestima djece vrtićke i predškolske dobi.

Dječji vrtića „Stribor“ primati će novih pet odgojnih skupna djece, kako je rekao Marin Piletić, gradonačelnik, uz sve ostale mjere koje Grad može ponuditi, izgradnja novog vrtića je najbolja demografska mjera i pokazatelj da djece u gradu ima.

Prepoznato je to i u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je dalo 1.5 milijuna kuna za gradnju Dječjeg vrtića „Stribor“, a dodatna sredstva za gradnju dali su Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kao i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

– Osim što Novska dobiva novi vrtić, Uklade kao kvart dobivaju prvu javnu ustanovu u tom dijelu grada. Time se kvart urbanizira, a taj dio Novske i uljepšava – napominje gradonačelnik.

TONSKI PRILOG - Marin Piletić

U tijeku je i energetska ovnova Dječjeg vrtića „Radost“, vrtić dobiva novu fasadu, stolariju i energetsku uštedu više od 70 posto potrošnje energenata. Za radove čija je vrijednost 2,7 milijuna kuna, 1,2 milijuna dalo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti dobiveno je 780 tisuća dok je Grad Novska izdvojio 462. tisuće kuna.