U Lipovljanima održan okrugli stol o sušenju šuma poljskog jasena

Objavljeno: 25.08.2019 - 8:24 Piše: Ž.Ga. | Foto: DUC Pročitano: 1208 puta

Zadnjih godina u hrvatskim šumama dolazi do sušenja poljskog jasena, a s tim problemom suočene su i europske šume. Kako bi zaustavili sušenje i nestajanje ovog drveta, Hrvatske šume i Šumarski fakultet pokrenuli su inicijativu za obnovu drva jasena.

Na temu „Problematika sušenja poljskog jasena“ o uzrocima oboljenja drva jasena u Lipovljanima je organizaciji Hrvatskih šuma i Hrvatskog šumarskog društva održan okrugli stol.

O problematici su govorili vodeći stručnjaci prof. dr. sc. Danko Diminić i doc. dr. sc. Stjepan Mikac sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te mr.sp. Krešimir Žagar, direktor Sektora za šumarstvo Hrvatskih šuma.

Sudionike predavanja na terenu šumarije „Josip Kozarac“ Lipovljani s problematikom je upoznao i Dinka Hace, dipl. ing.,upravitelja šumarije Lipovljani, o stanju i obnovi šuma jasena.