Strategija za sveukupni turistički razvoj Grada Novske

Objavljeno: 26.09.2017 - 6:38 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 999 puta

Objedinjavanje turističkih potencijala, osmišljavanje kvalitetnih turističkih sadržaja u ponudi, kao i  stvaranje kvalitetnih resursa u turizmu dio je budućeg dokumenta “Strategije razvoja turizma Grada Novske”.

Analiza postojećeg stanja na dvije radionice, na kojima su sudjelovali predstavnici javnog i privatnog sektora, predstavnici udruga i zainteresiranih koji doprinose širokoj i raznovrsnoj ponudi, kulturnim, etno događanjima i gastronomskoj ponudi, nastavljena je obilaskom terena.

Vlasnike obrta, obiteljskih gospodarstva kao i zbirki predmeta, a koji mogu doprinijeti formulaciji razvojne vizije i konkretnih aktivnosti za sveukupni turistički razvoj Grada Novske, obišle su stručne suradnice Poduzetničkog centra iz Garešnice, angažiranih na izradi Strategije, direktorica Vida Iličić i predstavnica TZ Novska Marija Kos.

Prema riječima Vide Iličić, strategijom se posebice želi naglasiti potencijal područja za razvoj održivog turizma, a kroz razgovore na terenu sa sudionicima sagledati mogućnosti i načini na koje oni mogu doprinijeti turističkoj ponudi.