Strategija razvoja turizma – naglasak na kulturnoj ponudi Grada Novske

Objavljeno: 27.07.2017 - 6:42 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1842 puta

Glavni atributi Novske kao turističke destinacije su prirodne ljepote, ugodna klima, kulturni resursi i atrakcije te kultura života i rada", rečeno je u uvodnom dijelu radionice “Turizam i kulturni turizam Grada Novske danas”, održane u Gradskoj vijećnici u Novskoj.

Analizu postojećeg stanja predstavile su Vida Iličić, direktorica Poduzetničkog centra iz Garešnice, sa suradnicama Anom Rajčević i Željkom Anđel, koje rade na “Strategiji razvoja turizma s naglaskom na kulturni turizma Grada Novske“.

“Klaster kulture” kao odobreni projekt razvoja turističke ponude temelji se na kulturnoj baštini jezgre grada, a među najznačajnijim kulturno-povijesnim atrakcijama ističe se zgrada Hotela Knopp, zgrada Drapczinski i crkva sv. Luke Evanđeliste, objekti koji su ujedno i najvažniji arhitektonski primjerci unutar građevinskog fonda povijesne jezgre Novske.

Ovi objekti su registrirani kao kulturna dobra Republike Hrvatske, ali i zgrada Pošte te crkve u Lovskoj, Rajiću i Staroj Subockoj kao nepokretna kulturna dobra te više tradicijskih drvenih kuća u Staroj Subockoj i Plesmu. Navedena su i ostala preventivno zaštićena kulturna dobra u Novskoj, kao i Starom Grabovcu i Plesmu te kulturno povijesne zbirke predmeta.

Važno je detektirati sve raspoložive resurse koje Grad ima, koji bi se mogli ponuditi i biti u funkciji turizma, sve što doprinosi razvoju cjelokupne ponude gostima, kazala je Vida Iličić, naglasivši ono najvažnije “ljubav prema Novskoj“.

TONSKI PRILOG - Vida Iličić

U analizi postojećeg stanja istaknuti su i prirodni resursi u funkciji turističke ponude: Park prirode Lonjsko polje, Novljansko jezero, kao i lovšta, a navedeno je više događaja i manifestacija koje privlače posjetitelje te ponuda smještajnih i uslužnih objekata za hranu i piće.

Strategija razvoja turizma” otvara široki dijalog između građana, gradskih ustanova i udruga koje djeluju na području Grada Novske pa će s vremenom kroz njihove prijedloge biti upotpunjena i drugim sadržajima kao doprinos razvoju turizma.

Kako turizam ima gospodarski značaj na slijedeću radionicu biti će pozvan i “privatni sektor” – vlasnici OPG-a i ponuđači ostalih sadržaja u dijelu turističke ponude.