Reforma lokalnih samouprava – bez ukidanja općina

Objavljeno: 26.04.2016 - 5:48 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1435 puta

“Reforme su nužne i trebaju se provesti ali ne uz ukidanje općina već funkcionalno fiskalnom decentralizacijom Republike Hrvatske”, zaključeno je na sastanku načelnika i predstavnika općina Sisačko-moslavačke županije na čelu s Đurom Bukvićem, predsjednikom Udruge općina RH.

Nazočni načelnici i predstavnici općina Sunja, Dvor, Topusko, Jasenovac, Velika Ludina, Lipovljani, Martinska Ves i Hrvatske Dubice, iznijeli su probleme koji se tiču njihovih lokalnih sredina. Kako je istaknuto, na niz problema u funkcioniranju općina upozoravali su i ranije, davali prijedloge, no mnogo toga nisu uspjele riješiti dosadašnje hrvatske Vlade.

Hrvatska ima 428 općina pa se često govorilo o njihovom ukidanju i drukčijem teritorijalnom ustroju, a sve kako bi se rasteretilo državni i lokalne proračune. Mnoge od općina same se teško mogu održati. Ključno je riješiti egzistenciju malih, najčešće poljoprivredno ruralnih sredina, kako bi se poboljšala “efikasnost u rješavanja akutnih pitanja”.

Mnoge općine financiraju izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, moraju osigurati zdravstvenu zaštitu i obrazovanje mladih, brinuti se o svim dobnim skupinama, posebice starijem stanovništvu, koje u većini ovih lokalnim samouprava čini većinu.

– Složili smo se da se stvari moraju mijenjati ali bez ukidanja općina, istaknuo je Đuro Bukvić, predsjednik.

TONSKI PRILOG - Đuro Bukvić

Dodaje da lokalne samouprave u ovom trenutku imaju projekte prema europskim fondovima u visini od preko 800 milijuna Eura.

Sudionici sastanka naveli su niz neriješenih problema – od neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, problema ratom stradalih općina, smanjenja šumskih doprinosa i rudne rente, opadanje broja stanovništva jer nema nikakvih gospodarskih aktivnosti te se nameće pitanje kako zadržati stanovništvo u tim sredinama. Složili su se da radi toga treba mijenjati Zakon o financiranju općina.

– Neupitno je postojanje općina. Ako se ne želi da pojedine općine ostanu prazne i bez stanovnika, naročito područja uz državnu granicu, onda država mora ulagati u njih, naglasila je Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac.

TONSKI PRILOG - Marija Mačković

Udruga općina uspostavila je kontakte s nadležnim ministarstvima za pojedinu problematiku, gdje će iznijeti prikupljene stavove  i mišljenje koja će biti važna pri donošenju najavljenih reformi.

Početkom travnja održana je i konferencije za općinske načelnike iz svih dijelova Hrvatske s temom „Uloga općina u opstanku ruralnog prostora Hrvatske“. Konferenciju je organizirala hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, koja je naglasila da „općine imaju važnu ulogu u opstanku ruralnog prostora – daju podršku stanovnicima sela koji proizvode hranu, čuvaju okoliš i biološku raznolikost kao i tradicijske vrijednosti hrvatskog naroda“.