Reciklažno dvorište – završna faza uređenja deponija “Kurjakana”

Objavljeno: 20.04.2018 - 7:27 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1626 puta

U narednih mjesec dana s radom započinje Reciklažno dvorište odlagališta otpada Deponije “Kurjakana” u Brestači. Prema riječima Ane Domitrović, voditeljice ovog pogona gradskog komunalnog poduzeće “Novokom”, nedavno su završeni radovi na postavljanju kablova električne energije čime se završava faza uređenja Reciklažnog dvorišta.

TONSKI PRILOG - Ana Domitrović

Djelatnici Elektroprivrede postavili su strujne kablove, a kako je rekao Marin Piletić, gradonačelnik, za ove poslove iz proračuna je izdvojeno nešto više od pola milijun kuna, kako bi se Reciklažno dvorište stavilo u funkciju.

TONSKI PRILOG - Marin Piletić

Sanacija odlagališta otpada “Kurjakana” traje u fazama više godina, Grad Novska je zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša dobio bespovratna sredstva i kroz prethodne faze radova u proteklom razdoblju uređeni su prilazni putovi, izgrađena kolna vaga, postavljeni kontejneri za razvrstavanje otpada i postavljena ograda oko odlagališta. Izgrađen je i sustav za prikupljanje voda, kanali i hidrantske mreže.

Na odlagalištu koje se prostire na oko 4,5 hektara tijekom godine doveze se više od 4 tisuće tona raznovrsnog otpada, a početkom rada Reciklažnog dvorišta i razvrstavanjem sirovina doprinijeti će se čuvanju okoliša. U radnom vremenu Deponije, građani već sada mogu donositi otpad i odlagati ga prema vrsti u označene kontejnere.