RAZGOVOR: Mario Filipović, direktor Vodovoda Novska d.o.o. – Radno i intenzivno razdoblje za Grad Novsku – nova Upravna zgrada i Aglomeracija, projekt stoljeća

Objavljeno: 07.04.2020 - 18:10 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1548 puta

Zadnje razdoblje bilo je dinamično za Vodovod, što se sve događalo?

Moglo bi se reći da je zadnje razdoblje izuzetno dinamično – iako je u tvrtki Vodovod Novska dinamično već dosta dugo vremena. Puno je započetih aktivnosti koje su se intenzivirale još od mjeseca srpnja 2018. godine, kada smo započeli s izgradnjom nove poslovne zgrade društva na lokaciji Poduzetničke zone Novska te samim otvorenjem radova 19. srpnja 2018. godine. Otvaranju radova nazočio je ministar Zaštite okoliša i energetike g. Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda g. Zoran Đuroković, s kojima smo isti dan sklopili ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovor o sufinanciranju projekta aglomeracije Novska na ukupni iznos od 123.631.284,60 kuna. Nakon sklapanja ovih ugovora i polaganja kamena temeljca za izgradnju nove poslovne zgrade tvrtke Vodovod Novska, intenzitet aktivnosti raste iz dana u dan. Iza nas je dugo razdoblje pripreme projekata, a ispred nas je najzahtjevniji period provođenja najvećeg infrastrukturnog projekta u povijesti grada Novske.

Ovih dana preselili ste se u novu upravnu zgradu u Poduzetničkoj zoni Novska. Kako ste se snašli na novoj lokaciji i kako su to prihvatili korisnici vaših usluga?

U novu poslovnu zgradu preselili smo se 9. ožujka 2020., prije nepunih mjesec dana. Na novu smo se lokaciju brzo naviknuli, moglo bi se reći u hodu jer nam povećan broj aktivnosti i opseg posla nije dozvolio drugačije. S obzirom na to da smo sada u prekrasnim novim uredima u kojima imamo sve potrebne uvjete za rad, snalaženje nam je time bilo lakše. Kada se sjetimo da su se u posve praznoj poslovnoj zoni prije samo 20-ak mjeseci nalazila polja i oranice, danas sa zadovoljstvom i ponosom na istome mjestu možemo gledati u modernu upravnu zgradu novljanskog Vodovoda.

Što se tiče same lokacije mislim da će se korisnici naših usluga s vremenom naviknuti na nju, kao što smo se i mi sami već naviknuli. Blagajna Vodovoda Novska, a to vjerojatno najviše zanima čitatelje koji koriste njezine usluge, i dalje svakodnevno radi, i to od 7­:00 do 14:30 sati. Svi naši korisnici i dalje mogu svoj račun platiti bez naknade u Vodovodu u poduzetničkoj zoni, u Ulici Bogoslava Ljevačića 7.

Obilježili ste i početak provođenja Aglomeracije Novska. Možete li građanima još jednom reći o dimenzijama projekta i što je sve obuhvaćeno njime i kolika je cijena izvođenja cjelokupnog  projekta “Aglomeracije Novske“?

Prošlo je godinu i pol dana od potpisa ugovora o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava. Iza nas su opsežni radovi na pripremi dokumentacije i na javnoj nabavi, a ispred nas je veliki posao na najvećem komunalnom projektu u povijesti grada.

Dana 14. siječnja 2020. nakon uspješno provedenih postupaka nabave sklopili smo ugovor za radove na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže u dužini većoj od 55 km, na iznos 71.967.346,59 kn bez PDV-a, s tvrtkom Palir d.o.o. iz Zagreba. Ta tvrtka ima bogato iskustvo na ovakvim i sličnim projektima, a dokazala se gradeći već u Novskoj.

Projekt na čijem smo početku omogućit će izgradnju sustava odvodnje u ukupnoj dužini od nešto više od 42 kilometra u dijelovima Novske koji još nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu te u naseljima Bročice, Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik i u dijelu Rajića. Ujedno ćemo rekonstruirati oko 13 kilometara postojeće vodoopskrbne mreže u samome gradu, a izgradit će se i pročistač otpadnih voda s najvišim, III. stupnjem pročišćavanja.

Vrijednost ovog projekta iznosi nešto više od 123 milijuna kuna, od čega 71% iznosa sufinancira Europska unija, dok se ostatak financira nacionalnim sredstvima (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 12,5%, Hrvatske vode – 12,5% te Grad Novska 4%).

Sami radovi, oni svima vidljivi na izgradnji kanalizacijske mreže, počeli su sredinom ožujka iz Ribičke ulice u naselju Bročice.

Nažalost, 23. ožujka privremeno su obustavljeni, kao i svi drugi radovi u cijeloj zemlji i šire, zbog epidemije koronavirusa COVID-19. Naravno da nas sve to jako žalosti, ali u ovom trenutku zajedničke borbe čitavog čovječanstva s epidemijom kakvu ne pamtimo, zdravlje ljudi moramo staviti na prvo mjesto. Moramo strpljivo i s optimizmom čekati okončanje ove pandemije, a s njom i nastavak radova na tako dugo pripremanom i očekivanom projektu Aglomeracije Novska.

U sljedećem razdoblju u kojem će se raditi na sustavu kanalizacije i rekonstrukciji vodovodne mreže bit će dosta zemljanih radova. Sve će se to odvijati u blizini kuća, nogostupa i prometnica što će zahtijevati puno razumijevanja. Očekujete li negodovanja i prigovaranje građana?

Godina 2020. donosi vrlo radno i intenzivno razdoblje za naš grad i prigradska naselja. Uvjereni smo da će naši napori rezultirati podizanjem životnog standarda svih naših sugrađanki i sugrađana. Tijekom sljedeće dvije godine, koliko će trajati radovi, s više ili manje intenziteta puno će se kopati i graditi, što znači da će biti buke i prašine, a vjerojatno i posebnih regulacija prometa.

Imajući u vidu da će ta iznimno velika investicija poremetiti uobičajenu svakodnevicu mnogih naših sugrađana, ovim ih putem molimo za strpljenje i razumijevanje! Na terenu će uvijek biti predstavnici investitora i izvođača radova te će građani moći pitati što ih zanima i razriješiti svoje nedoumice. No, u konačnici svi ćemo ovim projektom dobiti: grad izgrađenu komunalnu infrastrukturu, a novi korisnici besplatan priključak na kanalizacijsku mrežu – kako se više nikad otpadne vode ne bi izlijevale ispred obiteljskih kuća i u blizini vašeg dvorišta. O svim konkretnim zahvatima ispred obiteljskih kuća, nogostupa i prometnica građani će biti pravodobno obaviješteni, putem letaka, medija ili izravnim kontaktom djelatnika Vodovoda Novska, Grada Novske ili predstavnika tvrtke Palir.

Naravno, uvijek pri ovakvim radovima ima negodovanja pa sve unaprijed molimo za razumijevanje, strpljivost i susretljivost, jer konačan rezultat naših zajedničkih napora stvorit će bolje životne uvjete i podići životni standard građana. 

Kada će se mještani Brestače i Nove Subocke moći početi priključivati na kanalizacijsku odvodnju?

Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava Brestača – Nova Subocka trenutačno su u završetku. Izgradnja je počela još davne 2007. godine. Nakon što nekoliko godina nije bilo aktivnosti na izgradnji ovog sustava odvodnje, uz pomoć Hrvatskih voda radovi su nastavljeni u prosincu 2017. te su se odvijali tijekom 2018., 2019., a završavaju se 2020. godine. Točnije, ovih se dana montira strojarska oprema i u rad se puštaju crpne stanice. Zbog dugog perioda izgradnje, slijedi nam opsežan pregled i ispiranje svih prethodno izgrađenih kanala kako bismo se uvjerili u njihovu protočnost, a sve zbog toga što je dosta koridora u cestovnim jarcima te možemo očekivati njihovu djelomičnu zamuljenost.

Time će završiti izgradnja kanalizacijske mreže, a slijedi nam izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda veličine 2.000 ekvivalentnih stanovnika po čijem će se završetku steći uvjeti za uporabu i priključenje korisnika na ovaj kanalizacijski sustav.

Tvrtka Vodovod Novska paralelno je s izgradnjom kanalizacijske mreže uspjela riješiti i financiranje izgradnje Uređaja te je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 20. srpnja 2019. sklopila ugovor o stopostotnom financiranju troškova na iznos od 5.148.250 kn. Uspješno su provedeni postupci javne nabave za nadzor nad radovima i za izvođača radova. Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova sklopljen je 25. studenog 2019. s tvrtkom Eko-mlaz.dm d.o.o. iz Novske na ukupan iznos od 148.800 kn, a ugovor za radove 21. siječnja 2020. godine s odabranom zajednicom ponuditelja – HIS d.o.o. iz Donje Višnjice i Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec na ukupnu vrijednost od 4.872.370,75 kn bez PDV-a.

U tijeku je izrada izvedbenih projekata za Uređaj, a radovi na izgradnji trebali su započeti početkom travnja uz predviđeno trajanje od 14 mjeseci. S obzirom na epidemiološku situaciju sasvim je izvjesno da će se i ovi radovi prolongirati do završetka krize uzrokovane koronavirusom.

Kada govorimo o kvaliteti vode,  kakva je kvaliteta pitke vode u našem gradu i kolika je potrošnja? Planirate li u tom segmentu i neke novine kod očitavanja brojila za potrošnju vode u domaćinstvima?

Posebnu pozornost i mjesto zauzima briga oko osiguranja kvalitete pitke vode. Prerađena voda mora odgovarati odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Kontrolu kvalitete obavlja Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije na temelju ugovora. Tijekom godine obavi se dvanaest analiza s uzetih uzoraka na pet lokacija. O rezultatima kontrole Zavod dostavlja analitičko izvješće te vas mogu izvjestiti da su protekle godine u svim slučajevima rezultati ovih analiza bili u skladu sa zakonskim odredbama ispravnosti vode za piće. Osim ove kontrole, djelatnici Vodovoda Novska svakodnevno uzimaju uzorke vode te ih analiziraju u vlastitom laboratoriju o čemu se vodi očevidnik. Rezultati ove kontrole pod direktnim su nadzorom sanitarne inspekcije. Također, sukladno zakonu i propisima implementiran je i sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti vode prema HACCP-u, koji kontrolira i vrednuje kritične točke koje se odnose na zdravstvenu ispravnost vode. Zaposlenici su dodatno obrazovani i osposobljeni za rad prema tom sustavu, a podignuta je i razina odgovornosti.

Voda u novljanskom vodoopskrbnom sustavu ima 20. stupanj tvrdoće te spada u tvrde vode. Iako tvrdoća vode štetno djeluje na aparate u kućanstvu kao što su bojleri, perilice, kotlovi, radijatori,  aparati za kavu i dr., ona ima i svojih dobrih strana prvenstveno za zdravlje ljudi. Pojednostavljeno – tvrdoća vode je suma kalcijevih i magnezijevih anorganskih soli prisutnih u vodi (karbonati, bikarbonati, sulfati, nitrati…). Iz razloga što su kalcij i magnezij biogeni elementi njihova povišena količina ni u kojem slučaju ne može štetno djelovati na zdravlje, nego baš suprotno.

Dakle, kamenac je naslaga minerala koji se prvenstveno sastoji od kalcijevih i magnezijevih soli i on nastaje grijanjem vode. Kamenac ne može nastati u organizmu, jer organizam uzima kalcijevih i magnezijevih iona onoliko koliko treba, a višak izbacuje.

Vezano uz aktualnu situaciju s epidemijom COVID-19 ističem da se dezinfekcija vode provodi sredstvima na bazi klora te trenutačno nema nikakvih dokaza da virus može preživjeti u ovakvoj okolini niti je do sada detektiran negdje u vodoopskrbi pitkom vodom, stoga nema potrebe za kupnjom vode u bocama za piće. U trenutačnoj situaciji kada je osobna higijena, a osobito higijena ruku iznimno važna, bitno je naglasiti da nema zdravstvenih rizika vezanih uz vodu iz vodoopskrbnog sustava.

Kada spominjemo vodu, hoće li zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže biti poteškoća u opskrbi s pitkom vodom?

Tijekom čitavog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže pokušat ćemo što je više moguće osigurati nesmetanu vodoopskrbu svih postojećih korisnika uz manje planirane (ili neplanirane) prekide koji će se događati zbog prespajanja rekonstruiranih dionica, samih priključaka ili eventualnih lomova na cjevovodima. Sve ove situacije pokušat ćemo što bolje isplanirati i predvidjeti, a eventualne poteškoće čim prije riješiti. Uglavnom, ne očekujemo veće i značajnije prekide u vodoopskrbi tijekom radova na rekonstrukciji.

Osim građevinskih radova, u tijeku je izrada i nekoliko projektnih dokumentacija. O čemu je riječ? Što građani i mještani naših prigradskih naselja mogu očekivati u narednom periodu?

Paralelno sa svim ovim investicijama pripremamo i projektnu dokumentaciju za projekt aglomeracije Rajić – Borovac. Ova naselja zbog velike udaljenosti od centralnog pročistača otpadnih voda uz obilaznicu iza naselja Bročice nisu iz tehničko-ekonomskih razloga mogla biti priključena na sustav aglomeracije Novska, nego odvodnju otpadnih voda u njima treba riješiti zasebnim sustavom odvodnje. Predmetni kanalizacijski sustav sastoji se od kanalizacijske mreže dužine oko 20 km i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od 2.000 ES.

Čitav je sustav zbog zahtjevnosti u tehničkom i financijskom smislu podijeljen u tri etape, a prema trenutačnim cijenama na tržištu procjenjujemo ukupnu vrijednost izgradnje na oko 38 milijuna kuna.

Do sada je izrađen cjelovit elaborat zaštite okoliša i ishođeno rješenje Ministarstva o utjecaju zahvata na okoliš (za sve tri etape) te je ishođena lokacijska dozvola za 1. etapu, završen glavni projekt 1. etape te otkupljena parcela za budući uređaj za pročišćavanje. Sve ove aktivnosti financirane su iz gradskog proračuna za što je do sada Grad Novska utrošio 295.500,00 kn.

Na ovaj način osigurat ćemo da pripremljeni dočekamo objavu budućih EU natječaja u sljedećoj financijskoj perspektivi jer nije za očekivati da se ovoliki iznos novca može osigurati iz nacionalnih izvora sufinanciranja. Pratit ćemo i dalje sve EU natječaje i ako bude mogućnosti, kandidirati taj projekt kao i sve dosadašnje projekte koje smo pripremili, a koji su sada u realizaciji.

Zahvaljujemo na razgovoru!