RAZGOVOR: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac – usvojen Proračun u iznosu od 26 milijun kuna

Objavljeno: 20.12.2018 - 10:41 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 684 puta

Načelnice, Općinsko vijeće Općine Jasenovac usvojilo je Prijedlog proračuna za 2019. godinu. S koliko sredstava u Proračunu računate naredne godine?

Usvojeni Prijedlog proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu iznosit će nešto više od 26 milijuna kuna. Prihodi od poreza planirani su u iznosu većem od 3,8 milijuna kuna, a pomoć iz Državnih i Fondova EU planirani su s 19 milijuna. Ova sredstva se odnose na projekte koji su u tijeku i kandidirane projekte.

Koliko iznose ostali planirani prihodi i iz kojih izvora?

Od pristojbi i po posebnim propisima planirano je oko 2 milijuna. Očekujemo povećanje naknade šumskog doprinosa, a od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacije planirano je 785 tisuća kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od oko 400, dok prihoda od imovine s oko 500 tisuća kuna.

Pokrenuli su niz projekata u ovoj godini, izdvojite neke od njih?

Tijekom 2018. godine pokrenuto je niz projekata vezanih uz komunalnu i društvenu infrastrukturu. Radi se o projektima koji nisu samo jednogodišnji, već i višegodišnji. Za izdvojiti su projekti vezani uz utvrđivanje gubitaka i stvarnog stanja vodovoda u naseljima Jasenovac i Uštica. Rekonstrukcija po fazama je u vrijednosti preko 10 milijuna kuna. Projekt uključuje i aktivnosti oko još jednog bunara za opskrbu vode, te modernizacija postrojenja za preradu vode. U tijeku su i aktivnosti oko rekonstrukcije nerazvrstane ceste, spoj ulice Vladimira Nazora na D-47, kojom bi se izbjegao promet kamiona kroz naselje. Projekt je u visini od 6,8 milijuna kuna financiran kroz EU, Mjere 7.2.2.

Što je s društvenom infrastrukturom i što planirate raditi po naseljima?

Planirano je uređenje groblja u svim naseljima, izrada dokumentacije za groblje u Košutarici zajedno s mrtvačnicom, izgradnja mrtvačnica u naseljima Tanac i Puska, izgradnja kapele u Višnjici i Bukovici prema planiranim sredstvima.

Hoćete li krenuti u energetsku obnovu objekata na području Općine Jasenovac?

Da, planirali smo energetsku obnovu zgrade Općine i Pučkog doma, uređenje ostalih vatrogasnih domova koji mještani koriste i kao i Pučke domove. U planu je i realizacija uređenja višenamjenskog prostora Vatrogasnog doma DVD-a Jasenovac kroz Mjeru 7.4 EU projekta, kao i dovršetak uređenje zgrade hrvatskih branitelja i novog spomen obilježja.
Pripremamo i Projekt energetske obnove javne rasvjete, te sufinanciranje javne rasvjete u naselju Mlaka.

Ističete važnost prometne infrastrukture, koje su to ceste?

Važno nam je uređenje nerazvrstanih cesta, sanacija i rekonstrukcija objekata u naselju Uštica, sufinancirati ćemo dokumentaciju županijske ceste za naselje Košutarica i Višnjica, kao i dovršetak infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni, ali i uređenje Zone malih obrta, tržnice u Jasenovcu.

Kakvo je stanje s komunalnim gospodarstvom?

Vezano uz komunalno gospodarstvo osiguravaju se pretpostavke za odvoz miješanog komunalnog otpada i naplata prema stvarno predanoj količini i razdvajanje otpada na kućnom pragu, uspostava rada Reciklažnog dvorišta izgrađenog u Jasenovcu, ali i radovi na sustavu odvodnje otpadnih voda.

Što još za kraj razgovora možete reći?

Osigurali smo sredstva za redovan rad ustanova i udruga na području Općine, za vatrogastvo, nabavku kombi vozila za DVD Tanac, za školstvo, stipendije za učenike i studente, za sport i kulturu, kulturnu i povijesnu baštinu naselja Drenov Bok i Krapje, pomoć gospodarstvu, obrtnicima i poljoprivrednicima kroz razne subvencije. Vezano uz demografsku obnovu za otvaranje Dječjeg vrtića u Jasenovcu, kao jednog od prioriteta pri kraju su aktivnosti oko dobivanja suglasnosti nadležnih institucija. Potpisali smo i Ugovor o sufinanciranju radova na geodetskoj izmjeri poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na cijelom području Općine Jasenovac.

Hvala na razgovoru!