RAZGOVOR: Danijel Lenart, direktor komunalnih poduzeća u Lipovljanima

Objavljeno: 23.10.2016 - 20:07 Piše: Luka Selenić Pročitano: 2294 puta

Komunalna poduzeća  LIP-KOM d.o.o. i LIPKOM SERVISI d.o.o. u Lipovljanima, nakon ponavljanih natječaja za vodeću funkciju izabran je Danijel Lenart te obnaša funkciju direktora u oba komunalna poduzeća. Dočekali su ga nedovršeni kapitalni infrastrukturni objekti, nagomilana dugovanja, niz drugih prepreka, a zahtjevi su bili “konkretni rezultati u probnom roku od samo 3 mjeseca”.

 

Vođenje dvije komunalne tvrtke nije laka zadaća. Što Vas je još potaknulo da prihvatite taj izazov?

Motivi su prije svega bili profesionalni, ali su i obiteljski imali svoju bitnu ulogu. Profesionalni motiv je mogućnost da svoje dugogodišnje radno iskustvo u stranim tvrtkama prenesem u domaću tvrtku, a izazov sam vidio u mogućnosti promjene dotadašnjeg načina poslovanja koje je do tada imalo negativni trend.

U to vrijeme  sam obavljao poslove prokurista i voditelja gradilišta u Republici Finskoj i Kraljevini Norveškoj. Kroz razgovor s općinskim načelnikom Mariom Ribarom, upoznat sam sa situacijom u obje tvrtke, ali i zahtjevima koje trebam ispuniti u kratkom vremenskom periodu. Općinsko Vijeće Općine Lipovljani jednoglasno mi je dalo povjerenje i odmah sam krenuo u novi profesionalni izazov,  vođenja dviju komunalnih tvrtki.

Nadalje, povratak obitelji, jer nakon 15 godina rada na terenu i u dobi od 45 godina shvatite da ste izbivanjem od obitelji zadovoljili samo materijalnu komponentu, ali ste nepovratno izgubili dragocjeno vrijeme koje ste u nekim drugim profesionalnim okolnostima mogli provesti s obitelji.

Profesionalni motivi su u Vašem slučaju podrazumijevali i dosta rizika?

Svako poslovanje nosi svoje rizike. Međutim, moje iskustvo govorilo mi je drugačije.

U mom slučaju presudan je bio razgovor s načelnikom Općine Lipovljani Mariom Ribarom, gdje sam bio upoznat sa nekolicinom ambicioznih projekata na području Općine, ali i realnim problemima koji su nekoliko godina kočili realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata. Procijenio sam da će mi dugogodišnje iskustvo u domaćim i stranim tvrtkama na odgovornim pozicijama u poslovima izgradnje velikih infrastrukturnih objekata biti ključno kod prosuđivanja u složenim situacijama i donošenju bitnih odluka za obje tvrtke.

Koliko je tada situacija bila složena?

Ciljevi su bili postavljeni poprilično visoko, tehnički i financijski u odnosu na kratki vremenski probni rok od tri mjeseca. Konkretno, tada su bila otvorena četiri kapitalna infrastrukturna objekta sveukupne vrijednosti 9,5 milijuna kuna, od čega su tri bila nekoliko godina, bez ikakvih aktivnosti na gradilištu i pomaka u komunikaciji. Nadalje, tu su bila i nagomilana dugovanja i odmah mi je bilo jesno da ću „deficite“ koji su se povlačili od 2011. godine morati riješiti do kraja 2016. godine.

I kako su prošla prva tri mjeseca?

Poprilično dobro. U prvih dva tjedna upoznao sam se sa cjelokupnom situacijom, definirao prioritete i počeo selektivno rješavati probleme. U tom periodu završena je izgradnja dvaju kapitalnih objekata i dobivene su uporabne dozvole, odnosno izgrađen je kolektor KO-1 faza B, dužine 4,3 km i vrijednosti 2,4 milijuna kuna, te reciklažno dvorište vrijednosti 1,76 milijuna kuna. Započeo je i povrat dugovanja, ali ono najbitnije, zaposlenici su postupno počeli na drugačiji način promišljati i shvaćati poslovne obveze.

Na prethodno završenom kolektoru počeli smo izvoditi kućne priključke na kanalizaciju, kojima smo do sada, prebacili prošlogodišnje izvršenje za 300 posto.  U međuvremenu je završena gradnja i preostala dva kapitalna objekta, odnosno kolektora KO-1 faza A dužine 4,1 km i ukupne vrijednosti 1,7 milijuna kuna, te kolektora KO-3 dužine 8,4 km i sveukupne vrijednosti 3,6 milijuna kuna. Za iste objekte predani su zahtjevi za tehnički pregled i do kraja godine očekujemo uporabne dozvole za oba objekta.

Kako su općinskom vijeću zadovoljni urađenim?

Procijenite sami. Do početka 2016. godine Općina Lipovljani je imala 22 km izgrađenog kolektorskog sustava, a sada sustava iznosi 39 km.

Ako k tome dodamo izgrađeno reciklažno dvorište, tada imamo sveukupno 4 realizirana kapitalna infrastrukturna objekta ukupne vrijednosti 9,5 milijuna kuna. Ja sam osobno s realizacijom kapitalnih objekata zadovoljan, mada uvijek treba težiti boljem.

Koji su Vaši ciljevi u budućnosti?

I kratkoročno i dugoročno ciljeva u obje tvrtke ima više nego dovoljno, ukoliko imate prostora za realizaciju vizija, ali razumijevanja i podršku u izvršnoj vlasti. Kod gospodarenja otpadom puno je prostora za unapređenja obzirom da smo tek krenuli sa radom u reciklažnom dvorištu.

Stanje na grobljima je dosta neuređeno i tek po financijskoj konsolidaciji poslovanja, očekujemo neke vidljivije pomake kroz naredno srednjoročno razbolje.

Vodoopskrba i odvodnja nakon izgradnje komunalne infrastrukture očekuje razdoblje izrade kućnih priključaka kojih je za sada obzirom na izgrađenu infrastrukturu vrlo malo, ali i poboljšanje rada i kontrole funkcioniranja vodovoda.

Tu je i nova vodosprema i crpna stanica Torovi koji će u znatnoj mjeri poboljšati rad vodovoda od 2017, godine na području Općine Lipovljani čiji će se režim rada s tlačnog promijeniti u gravitacijski režim rada i time smanjiti gubitke i troškove održavanja.

Što smatrate bitnim da bi ste uspjeli realizirati zadane ciljeve?

Da bi ste ostvarili bilo koji cilj morate imati potpuno povjerenje i podršku s „više razine“, mogućnost ravnopravne komunikacije, ali i prijateljsko okruženje sredine u koju dolazite. Tek kada imate podršku i povjerenje, imate i priliku za realizaciju zadanih ciljeva. Naravno u Hrvatskoj se na višim izvršnim funkcijama ovisi  o vlasti jer svaka nova garnitura ima svoje ljude, tako da ni rezultati nisu uvijek jamstvo nastavnog obnašanja dužnosti.

Zahvaljujemo na razgovoru!