Proračun za 2015. dobio prolaz

Objavljeno: 23.12.2014 - 22:38 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1686 puta

S devet potrebnih glasova vladajućih, na današnjoj 16. sjednici Gradskog vijeća, usvojen je Proračun Grada Novske za 2015. godinu. Nazočnih šest vijećnika oporbe, HDZ, HSS i HČSP, glasovalo je protiv predloženog proračuna. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 50.035.849 kuna.

Rashodi poslovanja iskazani su u visini od nešto više od 34 milijuna kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine oko 14, dok izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su 1,39 milijuna kuna.

Kako je rečeno, u planu Proračuna za narednu godinu, značajno su povećana sredstva za provođenje programa projektiranja, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Uobičajeno, najviše sredstava je namijenjeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove – planirano je 23.858.200 kuna. Sredstva će se trošiti za projektiranja, održavanja i rekonstrukcije cesta, proširenje javne rasvjete, gradnju objekata.

Znatnim sredstvima raspolagati će i Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu, s ukupno oko 15 milijuna kuna. Novce za svoj rad, pored ustanova u vlasništvu Grada, dijelit će i kulturne i sportske udruge, obrazovanje, socijalne programe, kao i Udruge iz Domovinskog rata, koje su u odnosu na 248 tisuća za rad u 2014. godini, dobile 166 tisuća kuna za narednu godinu.

Manje nego ranije, dobile su i dvije ustanove – Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar", malo više od 1 milijun kuna i Pučko otvoreno učilište Novska, skoro 950 tisuća kuna, a djelatnici će dobiti i manje plaće. Ovaj selektivni pristup smanjenja sredstava primijetila je vijećnica Marija Kušmiš (HDZ), koja je prigovorila na taj postupak. Zapitala je i “kako je moguće da se zbog mjera štednje smanjuju plaće djelatnicima samo tih ustanova u vlasništvu grada, a istovremeno se donosi odluka o dodjeli naknade za rad članova Upravnih vijeća u tim ustanovama". Naknadu, koja se uvodi po prvi put u povijesti Grada, u visini od 400 kuna dobivati će samo članovi koje imenuje Grad, dok članovi Upravnih vijeća i predstavnici djelatnika tih gradskih ustanova naknadu neće primati.

Poveći Dnevni red, ukupno 33 točke, započeo je uobičajenim pitanjima vijećnika, tek nekoliko predstavnika oporbe, dok vladajući vijećnici nisu ovaj put imali ništa za upitati. Od točaka, vrlo važnom je ocijenjen prijedlog Plana ukupnog razvoja Novske, te II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Novske.

U predstavljanju ovog najvažnijeg dokumenta za Grad sudjelovali su Vlado Klasan, gradonačelnik i predlagatelj Proračuna, Marica Vitković, Sonja Marohnić Horvat, Eva Đurić, pročelnice, Tomislav Bogojević, referent komunalnih poslova, te Senka Vranić, stručni konzultant u jednoj od točaka Dnevnog reda.

Iako se na ovoj sjednici očekivala burnija rasprava, posebno oko donošenja Proračuna za 2015., vladajući mogu biti zadovoljni, samo im ostaje obveza ispunjenja istog.