Proračun u malom Grada Novske za 2016. – prikaz prihoda i trošenja javnog novca

Objavljeno: 19.03.2016 - 12:25 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 860 puta

Ovih dana na kućne adrese građana distribuirana je brošura “Proračun u malom za 2016. godinu Grada Novske”. Na jednostavan i slikovit način prikazani su najvažniji planirani prihodi i primici u 2016. godini te rashodi i izdaci Grada Novske. Građani mogu dobiti osnovne informacije o tome gdje se i kako troši gradski novac.

U sažetku “Proračuna u malom Grada Novske” navedene su i najvažnije smjernice razvoja grada te navedene mjere i potpore za poticanje razvoja gospodarstva, ulaganja u kvalitetu života građana.

U brošuri je prikazano i s koliko su sredstava planirani izdaci za školstvo, kulturu, sport, socijalnu skrb i komunalnu infrastrukturu, a u kraćem prikazu izdvojeno je što sve Grad Novska sufinancira i za što se sve osiguravaju proračunske kune.