Projekt Techrevolution 2.0 – razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova i općina

Grad Novska je u lipnju 2021. godine započeo provedbu projekta Techrevolution 2.0. u kojem je glavni nositelj Grad Barnsley (UK), a partneri su gradovi iz Belgije, Poljske, Litve te Novska iz Hrvatske.

Projekt je financiran iz Programa Urbact III, a ukupna vrijednost cijelog projekta je 543.819,40 EUR, gdje je 82% financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

Grad Barnsley, grad koji je nekada bio okrenut sektoru rudarstva, odlučio je diverzificirati svoju ekonomiju. To je grad koji ima preko 243.000 stanovnika i stopu nezaposlenosti 5.1%.

Odlučili su svoj razvoj usmjeriti na dva temeljna sektora (dva razvojna stupa), a to su Poduzetnički Barnsley (oblik poslovne podrške) i Digitalni medijski centar (usmjeren na nove kreativne i digitalne industrije u samom središtu Grada).

Nakon 12 godina, Barnsley danas proizvodi radna mjesta visoke dodane vrijednosti i kontinuirano privlači nove, renomirane tvrtke koje prebacuju svoje poslovanje u Barnsley, ali i potiče otvaranje novih tvrtki koje od samoga početka (od ideje do samog poslovanja) imaju stručnu potporu cijelog tima stručnjaka, kao i fizičke (prostorne) kapacitete unutar prostora izgrađenih za potporu gospodarstvu  – dva velika inkubatora pod nazivom Digital Media Centre 1 i Digital Media Centre 2 otvoren 2020. godine.

Ovaj projekt za cilj ima prijenos iskustava i dobre prakse grada Barnsleya u lokalni kontekst drugih gradova u Europi koji su mahom slabije razvijeni.

Na konferenciji za medije održanoj u inkubatoru PISMO predstavnice Grada Barnsleya i gradonačelnik Novske Marin Piletić govorili su o značenju ovakvih suradnji.

-Odlično je što se na temelju gaminga povezujemo s drugim gradovima iz Europe koji su također digitalni centri u svojim državama! Ne sumnjam da će i ova posjeta dati dobre rezultate, ali smjernice kako se urbano razvijati, rekao je Marin Piletić, gradonačelnik.

Projekt Techrevolution 2.0. će se provoditi do kraja 2022. godine.

Više vijesti