Prašnik – najstarija šuma hrastova u Europi, najstariji hrast ima 350 godina

Najstarija šuma hrastova u Europi nalazi se nedaleko od Okučana, u šumi Prašnik – zaštićenom specijalnom rezervatu vegetacije. Obilazak šumskog područja uz prvi dan proljeća i Svjetski dan šuma organiziralo je Šumarsko društvo Nova Gradiška za šumare i zaštitare prirode koji su imali priliku vidjeti “izvornu slavonsku šumu”.

Prašnik je jedinstvena prašuma starih stabala hrasta lužnjaka, zaštićena je kao cjelina još prije 88 godina i u šuma se od tada čuva za buduće generacije. Kako je rekao Mario Bošnjak, predsjednik Šumarskog društva, sakupljanjem žirova čuva se i “vrijedni genetski materijal”.

Povodom 250. godišnjice organiziranog šumarstva u Hrvatskoj i obljetnice šume Prašnik “posađen je prvi klon” najstarijeg hrasta lužnjak u Europi, a sa sadnjom će nastaviti i njegovi “potomci”, rasti će u mnogim parkovima i botaničkim vrtovima. Golemi div, kako su posebnim uređajima utvrdili svjetski znanstvenici, niknuo je oko 1675. godine, sada je viši od 40 metara, promjer mu doseže dva i pol metra, a ima drvnu masu veću od pedeset prostornih metara.

Stoljetni hrastovi stoje uspravno i žive svoj život, a ona stabla koji nisu više mogla odoljeti “zubu” vremenu leže na tlu i polagano se raspadaju. Upravitelj Šumarije Stara Gradiška Krunoslav Sabo kaže da se vegetacija mijenja i između hrastova sve više raste drvo graba, iako je oko 55 hektara Prašnika pod zaštitom, utjecaj čovjeka na prirodu je vidljiv. Zbog promjena na vodnom režimu rijeke Save, izgradnjom nasipa mijenja se i vegetacija u šumi.

Javna ustanova “Natura Slavonica“, nakon što je cijelo područje razminirano nakon ratnih događanja, planira projekte – urediti Centar za posjetitelje kao i znanstvenu stanicu za studente i buduće šumare, učenike, ljubitelje prirode i znanstvenike.

Stručna savjetnica, biolog, Vesna Andrić, očekuje da će projekt vrijedan oko 10 milijuna kuna, koji već ima potporu, što prije zaživjeti, a posjetitelji moći uz pratnju šumara stručno upoznati s vrijednostima ove hrastove prašume.

Više vijesti