Ponuda turističkih i kulturnih sadržaja u “Strategiji razvoja turizma Grada Novske”

Objavljeno: 03.09.2017 - 10:30 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1340 puta

Kako bi detektirali sve raspoložive turističke, prirodne i kulturne resurse, a cjelokupnu ponudu prezentirali gostima, u izradi je dugoročna “Strategija razvoja turizma Grada Novske”. Projekt izrade dokumenta povjeren je Vidi Iličić, direktorici Poduzetničkog centra iz Garešnice i suradnicima.

Nakon što je nedavno održana prva radionica, s naglaskom na kulturnu baštinu, s predstavnicima gradskih ustanova, na drugoj radionici okupili su se ostali akteri koji doprinose širokoj i raznovrsnoj ponudi, kulturnim, etno događanjima i gastronomskoj ponudi.

Kako je naglasila Vida Iličić, “u pojedinačnim razgovorima sudionici su mogli aktivno predstaviti projekte i sadržaje iz djelokruga vlastitih aktivnosti, a koji mogu doprinijeti razvoju turizma na području Grada Novske i naći se u “Strategiji razvoja turizma".

TONSKI PRILOG - Vida Iličić

Dijalog između građana, gradskih ustanova i udruga koje djeluju na području Grada Novske, važan je korak. Kako ističe Marija Kušmiš, zamjenica gradonačelnika, treba uspostaviti “zdravu komunikaciju” od predstavnika lokalne samouprave, do proizvođača, OPG-a, obrtnika, odnosno sa svima koji stvaraju aktivnosti u turizmu i kulturi.

TONSKI PRILOG - Marija Kušmiš

Obilaskom terena, ponuđača programa i sadržaja izraditi će se i baza podataka projekata, koji bi se kroz Razvojnu agenciju Grada Novske u što većoj mjeri trebali realizirati.