Pojava divljih odlagališta otpada na području Grada Novske

Objavljeno: 20.04.2018 - 19:41 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 1698 puta

Obavještavaju se svi građani Grada Novske i okolnih naselja da je strogo zabranjeno ilegalno odlaganje komunalnog otpada na području odlagališta glomaznog otpada (“novljanska zaobilaznica”) u vlasništvu gradskog komunalnog poduzeća Novokom d.o.o.   

Moli se građane da prijave eventualne počinitelje koje zateknu u počinjenju navedenog prekršaja komunalnom redaru (mob. 098 430 178) kako bi se prema istima primijenile prekršajne odredbe sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Novske.

U narednih mjesec dana s radom započinje Reciklažno dvorište odlagališta otpada Deponije “Kurjakana” u Brestači, na kojem građani već sada mogu donositi otpad i odlagati ga prema vrsti u označene kontejnere.