Pogledajte planirane projekte i financije Novske za ovu godinu – izašla brošura “Proračun u malom”

Objavljeno: 05.02.2019 - 16:15 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 845 puta

Ovih dana na kućne adrese građana distribuirati će se brošura “Proračun u malom za 2019. godinu Grada Novske”.

Na jednostavan i slikovit način prikazani su najvažniji planirani prihodi i primici u 2019. godini te rashodi i izdaci Grada Novske. Građani mogu dobiti osnovne informacije o tome gdje se i kako troši gradski novac.

U sažetku “Proračuna u malom Grada Novske” navedene su i najvažnije smjernice razvoja grada te navedene mjere i potpore za poticanje razvoja gospodarstva, ulaganja u kvalitetu života građana.

U brošuri je prikazano i s koliko su sredstava planirani izdaci za školstvo, kulturu, sport, socijalnu skrb i komunalnu infrastrukturu, a u kraćem prikazu izdvojeno je što sve Grad Novska sufinancira i za što se sve osiguravaju proračunske kune.