Pitanja vijećnika ponovno u izravnom prijenosu, a gradonačelnik više ne raspolaže službenim vozilom grada 24 sata

Objavljeno: 05.07.2017 - 6:42 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 3835 puta

Prvi put nakon konstituirajuće, vijećnici Gradskog vijeća Grada Novske odazvali su se radnoj sjednici koju je sazvao Ivica Vulić, predsjednik GV Novska, a kako smo već izvijestili, bila je s podužim Dnevnim redom.

Sjednica se prenosila u izravnom prijenosu na lokalnoj radio postaji, a kako to već duže nije bila praksa i snimljeni dijelovi sjednice reproducirani su u drugim terminima, javnost je sa zanimanjem popratila prijenos, odnosno točku Dnevnog reda – vijećnička pitanja.

Prva dva pitanja postavio je vijećnik Miroslav Perošević (HDZ), o Centru za razvoj poduzetništva i gradnji novog Dječjeg vrtića. Odgovorio je Marin Piletić, gradonačelnik, kako se prekida postupak “likvidacije” Centra za razvoj poduzetništva koji je ukinula bivša gradska uprava te da će se imenovati privremena ravnateljica Boženka Spahić, a Centar bi s radom započeo u naredna dva mjeseca. Pomoć pri tome bila bi i jedna od najuspješnijih agencija po privlačenju sredstava iz EU fondova – županijska Razvojna agencija Si-Mo-Ra.

Pitanje je postavio i Mišo Tušek (HDZ) o početku dugo najavljivanih radova izgradnje pogona tvrtke “TeraStone” u Poduzetničkoj zoni “Novska”, a kako se prema odgovoru gradonačelnika može zaključiti, početak radova mogao bi se dogoditi naredne godine. Vijećnik je još pitao o rekonstrukciji hotela Knopp, od bivše uprave najavljivano je kao buduća galerija i muzej s koncertnom dvoranom, no sadašnja ima druge planove, objekt bi imao hotelsko-ugostiteljske kapacitete.

Vijećnica Ivana Kuzlić (HDZ) dobila je odgovor na pitanje o namjeri uređenja ceste u Kozaricama od kapele sv. Petra i Pavla do kraja sela, a na drugo o dosadašnjoj zatvorenosti gradskih medija gradonačelnik je naglasio da će se dostupnost informacija omogućiti svim građanima.

Pitanja su još postavili Branka Marton (HSS) o pomoći roditeljima novorođene djece, kao i statusu Visoke škole “Nikola Šubić Zrinski”, vijećnica Marijana Mitrović (HDZ) o energetskoj obnovi zgrada, dok je Ivica Vulić (HDZ) pitao o  zemljištu koje je Grad Novska kupio početkom godine i u koje svrhe te o službenom vozilu Grada i prijeđenoj kilometraži vozila – automobilu proizvođača Volvo.

Gradonačelnik Piletić mu je odgovorio kako nema dovoljno informacija o kupnji parcele s objektom u Bukovačkoj ulici te kako “on neće imati službeno gradsko vozilo na raspolaganju 24 sata, kako je to pravo dodijeljeno prije i koristio ga je bivši gradonačelnik“.

Postavljanje pitanja i odgovora u točki “vijećnička pitanja” trajali su predviđenih sat vremena, praksa koja je uvedena u prošlom mandatu vlasti pa je Ivica Vulić, predsjednik GV Grada Novske, prešao na ostale predviđene točke Dnevnog reda. Među ostalima i na prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2017. godinu.

U obrazloženju rebalansa, Marica Vitković, pročelnica za financije, navela je povećanje Proračuna za 9,10 posto, odnosno za nešto više od 5,8 milijuna kuna, čime plan proračuna Grada Novske iznosi 70,3 milijuna kuna.