“Park šuma” oko Novljanskog jezera mijenja se u područje “Turističko-rekreacijske namjene”

Objavljeno: 28.02.2016 - 12:32 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1086 puta

Šumska i površina oko Novljanskog jezera mijenja izgled – radovi na uređenju okoliša, obale i plaže, već su uvelike promijenili sliku područja oko jezera i trebali bi postati “Regionalni sportsko-kupališni rekreacijski kompleks”.

Nazvavši to “projektom od posebnog značaja za Novsku“, od početka svog mandata gradonačelnik Vlado Klasan zalaže se za ovu ideju. Prostorno-programskom studijom i idejnim rješenjem predvidio je produljenje jezera sa sadašnjih 580 na 1100 metara, odvajanje branom kupališnog i sportskog dijela jezera od dijela namijenjenog ribolovcima, a predviđeno je i mnoštvo drugih turističko, sportskih, rekreacijski i zabavnih sadržaja koji bi trebali privlačiti posjetitelje tijekom cijele godine.

Do sada urađeni radovi pozdravljeni su čak i od stranaka gradske oporbe, no koja zahtijeva dozvole i rješenja za gradnju za nešto u što se ulažu znatna proračunska sredstva, a nije u gradskom vlasništvu. Kako kažu, ako toga nema onda je sve što je do sada izgrađeno “ilegalna gradnja” i zahtijeva legalizaciju. Šumski predjeli znatno su načeti prije desetak godina velikom sječom stabala bukve, čime su se radi profita ogolile padine oko Novljanskog jezera pa neki smatraju, posebno ljubitelji prirode, da ne treba velikim graditeljskim zahvatima zbog sebičnih razloga zanemariti utjecaj na prirodni okoliš i sve staviti iznad uživanja u prirodi.

Imovinsko pravne odnose Grad Novska može riješiti samo s vlasnikom zemljišta, a ono je u vlasništvu Republike Hrvatske. Predmetno područje nalazi se u zonama namjena Š1-gospodarska šuma i Š2-šuma posebne namjene i vodi se kao “Park šuma”.

Prema informaciji iz Direkcije Hrvatskih šuma Zagreb, Ureda za odnose s javnošću, “u šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura, građevine koje su planirane prostornim planovima, građevine za potrebe obrane te spomenici kojima se obilježavaju mjesta masovnih grobnica žrtava rata …” te su Grad Novska uputili na procedure dobivanje dozvola kao što se nalaže Zakonom.

Tako je gradonačelnik poslao zahtjev u Sisak da se površina koja se vodi kao “Park šuma” zamijeni za “Turističko–rekreacijsku namjenu”. Ovaj zahtjev proći će javnu raspravu “Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije”.

Pozitivno rješenje omogućilo bi nastavak gradnje uz zakonski predviđena dopuštenja, kao što stoji u zahtjevu gradonačelnika – hotela kapaciteta do 150 ležajeva, gradnju kamp do 300 smještajnih jedinica, sportska igrališta, izletište s ugostiteljskim sadržajima, kupalište i skijalište te ostali prateći sadržaji.

Za ovaj projekt uređenja Novljanskog jezera trebaju znatna sredstva i to oko 20 milijuna kuna u početnim fazama planiranih u četiri dijela. Gradonačelnik u tom projektu vidi turistički potencijal, a to potkrepljuje podacima, kaže, samo prošle godine u tri ljetna mjeseca Novljansko jezero posjetilo je 40 tisuća gostiju. Osim građenja potrebne infrastrukture, za njeno održavanje i turističke usluge,  gradonačelnik je najavljivao i “osnivanje nove gradske tvrtke s najmanje pedeset zaposlenih”.

Uskoro će se u Sisku voditi Javna rasprava o “Prijedlozima  II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije”,  a jedna od točaka Dnevnog reda biti će i prijedlog Grada Novske, što otvara mogućnost prema dobivanju potrebnih dokumenata.