Park prirode Lonjsko polje – planovi za posjetiteljski centar “Crna Roda” u Osekovu

Objavljeno: 20.10.2016 - 7:10 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 948 puta

Nakon otvorenja prijemnih Centara za posjetitelje, prvo u Krapju, a zatim u svibnju ove godine u Repušnici, Javna ustanova Parka prirode Lonjsko polje planira izgradnju i posjetiteljskog centra “Crna Roda” u Osekovu.

Kako doznajemo od Ivora Stanivukovića, ravnatelja JU Parka prirode Lonjsko polje, radi se o projektu gradnje 8 vidikovaca i drvenog mosta za šetače uz “edukativne i promotivne aktivnosti te uvođenje sustava za praćenje broja posjetitelja”, čime se povećava privlačnosti i obrazovni kapacitet Parka prirode Lonjsko polje.

Projekt je kandidiran na fondove Europske unije, nositelj aktivnosti je Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, koji su prvi gotov Projekt predali na natječaj. Partner u izvedbi projekata je Sisačko-moslavačka županija i Grad Popovača.

Projektnu aplikaciju izradila je županijska razvojna agencija SI-MO-RA, a vrijednost Centra "Crna Roda” u Osekovu kreće se oko 16,5 milijuna kuna.

Ovim će se znatno poboljšati turistička infrastruktura Parka, a time stvoriti i preduvjeti za razvoj turizma kod lokalnog stanovništva.