Odvojeno sakupljanje odpada u Novskoj

Objavljeno: 29.07.2014 - 11:05 Piše: Luka Selenić Pročitano: 1567 puta

U Hrvatskoj je 23. srpnja stupio na snagu Zakon o gospodarenju otpadom. Do 2015. svaki grad i općina u Hrvatskoj moraju uvesti odvajanje otpada, kojei će razvrstavati građani, tvrtke i javne ustanove.

Ovim se Zakonom utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku, a cilj je do 2018. zatvoriti sva nesanirana i pravno neusklađena odlagališta odpada. U nizu pravilnika za svaku kategoriju otpada, koji su u izradi, detaljno će se propisati kako će se postupati sa svakom kategorijom otpada.

Novokom d.o.o. je 25. srpnja izdao upute u kojima se priprema građane Novske na način razvrstavanja kućnog odpada. Navodi se da od srpnja 2014. službeno kreće organizirani odvoz papirnatog i plastičnog odpada putem vrećica koje će besplatno biti podjeljene građanima Novske uz informirajuće letke, odnosno upute kako razvrstati koji odpad u posebne vrećice.

Do sada, ova vrsta odpada je također mogla biti odlagana putem zelenih otoka koji se nalaze raspoređeni po gradu, u koje će se sve druge vrste odvojenog odpada i dalje moći odlagati, a radi se o staklu, metalu, tekstilu, starim baterijama i lijekovima. Usprkos odvojenom sakupljanju odpada, građane se i dalje potiče da razvrstavaju i odlažu reciklažni odpad u zelene otoke.

U letku, Novokom navodi da električni i elektronički odpad se može odlagati dvorištu tvrtke, dok za bio odpad, odnosno za bio razgradivi odpad preporuča se odlaganje u kompostere u domaćinstvima koji ga imaju, jer na taj način se može dobiti kvalitetan kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari.

– Ovo je drugotrajan proces i ne možemo očekivati da će građani odmah razvrstavati sve kako je traženo, no našim informiranjem putem letaka, naših internetskih stranica i dodatnih poticaja ćemo motivirati ljude na tu aktivnost, kazao je Boris Špoljarić, djelatnik Novokoma.

Podjela letaka i vrećica bi po Novokomu trebala krenuti oko 30. srpnja gdje će građani dobiti jednu 100l vrećicu za plastiku i jednu za papir i karton. Vrećice se djele po potrebi, pa ako netko zatraži za dodatne, dobit će ih besplatno. U praksi, prilikom odvoza odvojenog odpada, kućanstvo od kojeg se odvozi odpad odmah će dobiti novu zamjensku vrećicu.

Raspored odvoza odvojenog odpada se vrši u dva koraka, gdje se papir i karton odvozi jednom mjesečno, svake zadnje srijede u mjesecu, dok se plastika odvozi također jednom mjesečno, svakog zadnjeg četvrtka u mjesecu.

Odlaganje se vrši kao i do sada, na zelenim površinama ispred kućanstava, gdje će ih djelatnici Novokoma prema zadanom rasporedu pokupiti.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Novokomu na telefon 044/600-636.