Obuka za članove Savjeta mladih Grada Novske – kako pridonijeti daljnjem i aktivnijem angažmanu u zajednici

Objavljeno: 09.02.2019 - 15:23 Piše: Ž.Ga. | Foto: DUC Pročitano: 1045 puta

U prostorijama Centra za mlade u Novskoj održana je obuka, seminar za članove Savjeta mladih Grada Novske. Obuka se provodi u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Predavači, Ante Galić, pročelnik i tajnik Grada Šibenika, i savjetnik u Udruzi gradova u RH Mario Žuliček upoznali su članove savjeta s „djelokrugom rada Savjeta mladih“ te primjerima budućeg djelovanja mladih u lokalnoj sredini i suradnje s predstavničkim tijelima vlasti.

Iz primjera iz prakse polaznici seminara mogli su naučiti kako mogu pridonijeti daljnjem radu i aktivnijem angažmanu u zajednici.

Savjet mladih Grada Novske djeluje od 2007. godine, bira se na godišnje razdoblje s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske. Na prijedlog mladih grada, 9 članova vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Novske.

Za predsjednicu Savjeta mladih Grada Novske u narednom mandatu birana je Laura Ugrica, učenica Srednje i Glazbene škole u Novskoj, a za potpredsjednika Ivica Huska, Zajednica sportskih udruga Grada Novske. Ostali izabrani su, Lorena Dragomanović, zamjenik, Sandro Bjelanović, Glazbena škola u Novskoj, Ivica Huska, zamjenik, Marino Rupčić, Zajednica sportskih Udruga Grada Novske, Jasmin Josić, zamjenik, Matija Tukara, HGSS – Stanica Novska, Ana Marija Kaurin, zamjenica Laura Iličić, Udruga mladih Novske, Sebastijan Kovačević, zamjenik, Sandro Egredžija, Organizacija mladih HSS-a Novske, Marko Martinović, zamjenik, Jurica Josić, KUD „Šubić“ Novska, Mateja Sertić Stublija, zamjenica Kristina Horžić, AK „Novljanska grupa atletičara“ Novska, Antonijo Stojić, zamjenik, Tomislav Cikojević, Mladež HDZ Novske i Laura Ugrica, zamjenik Luka Bišof, SŠ Novska.

Grad Novska ima vrijednih i kreativnih mladih ljudi, oni su ozbiljan partner u kreiranju života u Gradu, osmišljavajući aktivnosti u svojim kulturnim, sportskim udrugama i školama.

Program rada, smjernice, područje djelovanja i druge aktivnosti Savjeta mladih Grada Novske za 2019. godinu, na zadnjoj održanoj 17. sjednici Gradskog vijeća, predstavila je Laura Ugrica. Kako je kazala, za realizaciju Programa zatraženo je 10 tisuća kuna, a program je osim jednog dijela oporbenih vijećnika podržala većina gradskih vijećnika GV Grada Novske.

Program rada SAVJETA MLADIH Grada Novske 2019. godine: