Obnove prometnica – svi bi uređene ceste, a novaca za sve nema

Objavljeno: 30.10.2016 - 17:07 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1826 puta

Uvrštavanjem u program Županijske uprave za ceste i Općine Lipovljani, uređenje ceste od Lipovljana prema Kozaricama u dužini oko 2,4 kilometra, prema modelu dijeljenja na pola cijene koštanja, ostaje neuređen dio ceste od Torova, ulaza u Kozarice do središta mjesta.

Kako je rečeno na tiskovnoj Mjesnog odbora Kozarica, Grad Novska nije predvidio sredstva za taj dio prometnice te je nakon ranije rekonstrukcije županijske ceste po modelu pola pola, za II. fazu uređenja “sredstva nisu predviđena niti nakon trećeg rebalansa Proračuna“.

Predsjednik MO Kozarica Đuro Tobijaš kaže nisu zadovoljni takvim odnosom prema Kozaricama, podsjetivši da se znatne financije od nekoliko milijuna kuna rudne rente slijevaju godišnje u gradski proračun te da u proračunu ima dovoljno novaca jer se radi o tristotinjak tisuća kuna koja bi uz županijska sredstava trebala za II. fazu.

U odgovoru ŽUC-a na dopis Grada Novske od 19. rujna stoji kako postoji namjera nastavka radova na prometnici kroz naselje Kozarice prema Torovima, ali da Grad Novska “nije u mogućnosti osigurati dodatna sredstava za rekonstrukciju prometnice u Kozaricama.

Od članova Mjesnog odbora Kozarice moglo se čuti da će radova ipak biti, uz sredstva koja će osigurati Sisačko-moslavačka županija ako dopusti vrijeme još ove godine. Mještani očekuju konačno i rekonstrukciju ceste od središta mjesta prema crkvi.

Prioritet Grada Novska je uređenje županijske ceste kroz Bročice, za što su u Proračunu osigurali 800 tisuća kuna, no u ovom slučaju ŽUC u “ovom trenutku nije u financijskim mogućnostima ući u ovu realizaciju“.

O tome se raspravljalo i na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Novske. Uređenje se odnosilo na rekonstrukciju ceste od nadvožnjaka A3, ulaza u Bročice sve do kraja naselja, spoja na D47.

Zbog dužine i većih zahvata pri radovima, proširenje cestovnog traka i biciklističkih staza, financije su ponovno problem, a iz Grada predbacuju “županija ima sredstava za druge ceste na području županije ali ne i za cestu kroz Bročice“.

Kakvo je stanje na računu ŽUC-a nedavno je prilikom potpisivanja ugovara za radove na cestama u Kutini i Lipovljanima rekao Stipe Šapina, ravnatelj Županijske uprave za ceste, model sufinanciranja ostaje pola sredstava ŽUC, a polovica iznosa lokalna samouprava. Sve zbog financijskih problema nastalih uslijed naslijeđenih velikih kreditnih zaduženja bivše uprave za ceste, kredita podignutog za obnovu “zapadno slavonske magistrale” od Borovca prema Kutini te su određeni cestovni prioriteti u dogovoru s općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije.