Novljansko jezero mijenja izgled

Objavljeno: 22.04.2014 - 16:57 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 962 puta

Kako je i najavljeno Novljansko će jezero do početka ljeta dočekati izletnike i kupače u novom ruhu.

Trenutno djelatnici Hrvatskih voda izvode radove na uređenju same obale i zone kupališta, gdje će se urediti plaže u dužini od oko 200 metara tako da se spriječi umuljavanje i onečišćenje vode postavljanjem kamenih oblutaka, a poseban dio plaže bit će namjenjen najmlađima. Prema riječima gradonačelnika Vlade Klasana, koji gotovo svakodnevno obilazi gradilište na Jezeru, pri kraju je izrada idejnog projekta rekreacionog centra, koji će uskoro biti prezentiran građanstvu.

Rekreacioni centar će s prostirati od izvora potoka Novska do prvih stambenih objekata u Starom selu u ukupnoj površini od 7,5 kvadratnih km. U Centru je predviđeno više od trideset sportskih, zabavnih, ali i poučnih sadržaja. Ove će sadržaje pratiti turistička i ugostiteljska djelatnost, gdje će značajnu ulogu imati i Turistička zajednica, a u planu je i hotel. Naravno, ovako obiman projekt zahtjeva i čuvanje i održavanje pa je u pripremi i osnivanje gradske tvrtke koja će gospodariti objektima i sadržajima Centra. “U proračunu Grada za ovu godinu za uređenje Jezera predviđeno je 300.000 kuna, a do sada je utrošena trećina, ali za ostvarenje cijelog projekta maksimalno će se koristiti sredstva iz europskih fondova, na čijim ćemo natječajima aktivno sudjelovati”, rekao je gradonačelnik Klasan, dodajući da očekuje da će se do 1. svibnja već moći koristiti novi sadržaji na Novljanskom jezeru.

Izvor: Novska.hr