Novljanskim iznajmljivačima paušal ostao isti unatoč promjeni zakona

Objavljeno: 05.02.2019 - 18:43 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 635 puta

U siječnju je stupio na snagu Zakon o porezu na dohodak, koji između ostalih odredbi daje uputu jedinicama lokalne samouprave da definiraju iznos A razreda paušalne pristojbe koju plaćaju iznajmljivači na njezinu području. Donošenje Odluke kojom se regulira paušal izazvalo je popriličnu buru na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Novske, ponajviše zbog nerazumijevanja.

Navedena Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Novske kojom se regulira paušalno plaćanje u A razredu iznosi 300 kuna. Kako su novljanski iznajmljivači u C i D razredu tako su i njihove naknade manje od 300 kn, čime su zadržali status i prije navedenog Zakona, ali i same promjene Odluke.

U Novskoj postoji 5 iznajmljivača, sa ukupnim kapacitetom 70 ležajeva. Posljednji koji se prijavio kao iznajmljivač je Lovačka kuća Blatuško brdo u naselju Lovska tijekom 2018. godine.

Također, prema Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede, Novska kao i njezina naselja raspoređene su u određene razrede, tako je sama Novska C dok je ostali smještaj u Plesmu i Lovskoj D razred, i sukladno razredima plaćaju pristojbu. Ono što treba istaknuti je da od 5 iznajmljivača, 3 su ona koja plaćaju paušalno svoja davanja, dok preostala 2 plaćaju po prijavi, poručuju iz Turističke zajednice.

Većina gradova i općina napravila je isto što i Novska – zadržala isti iznos s čime su iznajmljivači kako saznajemo, itekako zadovoljni.