Natječaji, zapošljavanja i smanjenja plaća

Objavljeno: 14.01.2015 - 22:10 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 3066 puta

Pored ostalih točaka Dnevnog reda, pitanja vijećnika na sjednicama Gradskog vijeća Grada Novske uvijek su građanima zanimljiva. Priliku da u aktualnom satu vijećnici obiju strana, vladajuće i oporbe, postave ponajviše pitanja gradonačelniku, ali i pročelnicima upravnih odjela, nikada se ne propušta.

Sedamnaesta sjednica tako je i započela, pitanjem Siniše Kesića (HSS), o promjenama u Gradskom uredu Turističke zajednice Novske i najavljenom početku rada Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje.

Iz odgovora gradonačelnika Vlade Klasana moglo se čuti da je natječaj za voditeljicu Turističkog informacijskog centra raspisan iz razloga "što stara voditeljica nije zadovoljavala kriterije", jer je taj posao radila 23 godine bez diplome. Nova voditeljica TIC-a, Milijana Dižep Margetić, izabrana je između 12 kandidata i ispunjavala je sve uvjete iz raspisanog natječaja. Dovođenje Visoke škole u Novsku gradonačelnik je obrazložio važnim za podizanje broja visoko obrazovanih u gradu i "stvaranjem grada mogućnosti".

TONSKI PROLOG:

Pisani odgovor zatražio je Ivica Androšević (HČSP), o radu jedne članice HSLS-a u Gradskom društvu Crvenog križa Novska, o natječaju i sredstvima za njenu plaću, a vijećnik Nedo Klarić (HSP) pitao je o sanaciji deponije Kurjakana koja se treba zatvoriti do 2018. godine. Iz odgovora je razvidno da će doći do planiranih radova, uređenja ograde, prilaznog puta i drugo. Cijena radova I. faze je oko 3,6 milijuna kuna, za što će se iz Fonda za zaštitu okoliša osigurati 90 posto sredstava, a u završnoj II. fazi trebati će još 10 milijuna kuna.

TONSKI PROLOG:

Broj zaposlenih u gradskim ustanovama i gradskoj upravi u periodu za 2013. i 2014. godinu zanimalo je vijećnika Mišu Tušeka (HDZ), dok je vijećnica Marija Kušmiš (HDZ) ponovno aktualizirala pitanje znatnog smanjenja sredstava za rad i plaće u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Ante Jagar" i Pučkom otvorenom učilištu Novska. Tako se moglo saznati kako je "zbog uštede" koeficijente plaća za četiri od sedam djelatnika u POU Novska sačinio ravnatelj učilišta, pa je tako smanjio i sam sebi plaću, što je Upravno vijeće s dva glasa za i jednim protiv prihvatilo.

Vijećnica Kušmiš kaže da se ne može oteti dojmu da je sve rađeno selektivno, jer smanjenje koeficijenta nije bilo jednako za sve, i da je smanjenje učinjeno na drugom mjestu. Kako se da zaključiti iz gradonačelnikovog odgovora, bilo je to usklađivanje koeficijenta kod plaće ravnatelja i prema stručnoj spremi kod ostalih djelatnika, a sve radi uštede.

Zanimljivom "štednjom" vijećnica smatra i novinu – uvođenje naknade u visini 400 kuna za članove Upravnih vijeća ustanova u vlasništvu grada i koje Grad imenuje, osim za predstavnike istih ustanova koji čine trećeg člana vijeće u tim ustanovama.

TONSKI PROLOG:

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Novske, kojom je predsjedala Nikolina Šepović (HSP), odlučeno je i da "gradonačelnik ima pravo na korištenje službenog automobila u službene svrhe u trajanju 24sata na dan".