Mjesni odbor Novska – sazivaju se sjednice, a odaziva nema

Objavljeno: 01.02.2016 - 18:25 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1529 puta

Niti na nedavno održanu 4. sjednicu Mjesnog odbora Novska nisu se odazvali svi izabrani članovi, čime se nastavlja kontinuitet ignoriranja rada ovog tijela od strane 3 vijećnika HSLS-a i jedne vijećnice iz SDP-a. Inače, vijeće Mjesnog odbora Novska pored njih čine i četiri predstavnika HDZ-a, jedan iz HSS Novska, koji čine većinu u Vijeću MO Novska.

Predsjednik Mjesnog odbora Novska Dragutin Šimičić kaže kako su svi članovi MO Novska bili na vrijeme obaviješteni o vremenu održavanja sjednice i to pet dana prije roka.

– Sve vijećnike nazvao sam mobitelom pet dana prije održavanja sjednice te od njih zatražio e-mail adrese. Nakon što su mi poslali svoju adresu elektronske pošte, uputio sam svim vijećnicima poziv za sjednicu s Dnevnim redom te u privitku i zapisnikom s prethodne sjednice. Unatoč tome nitko od vijećnika HSLS-a i vijećnica SDP-a nisu se odazvali, niti je itko od njih ispričao svoj nedolazak, rekao je Dragutin Šimičić, predsjednik.

U kontaktu s predsjednikom stručne službe Grada Novska ukazale su, kako pojašnjavaju, “pozive treba slati putem pošte u koverti”. Ističu da to stoji u Poslovniku o radu Vijeća Mjesnog odbora Novska pa time smatraju da je i izostanak vijećnika opravdan.

Međutim, uvidom u Poslovnik nigdje nije navedeno da poziv mora biti upućen putem pošte (u koverti), već je određeno da predsjednik Vijeća “saziva sjednice Vijeća, predlaže Dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća”,- članak 9., stavak 1., alineja 2., Poslovnika, te u nastavku stoji da “Pozive za sjednicu priprema i šalje predsjednik Vijeća, najkasnije 3 dana prije dana održavanja vijeća”,- članak 18. stavak 3., Poslovnika.

Postavlja se pitanje jesu li u ovome zadnju riječ imali šefovi dotičnih stranaka, koji nisu uputili svoje članove da su izabrani od građana i da je njihova obveza surađivati na dobrobit svih. Pitanje opravdanosti ovakvog odnosa onih koji se ne odazivaju sjednicama, prije svega je pitanje odgovornosti prema građanima koji su im dali povjerenje, ali isto tako i prema svim ostalim građanima, jer ovakav odnos zasigurno ne pridonosi razvoju demokratskih procesa u Novskoj.

Svake prve subote u mjesecu dežurstva za građane

A kako bi se građani mogli sa svim pitanjima o razvoju komunalne infrastrukture i uređenju naselja, pitanja o poboljšanju kvalitete stanovanja, organiziranja komunalnih akcija, pitanjima o socijalnoj skrbi stanovnika, o osiguranju potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zaštiti okoliša te o ostalom iz nadležnosti rada Mjesnog odbora Novska i predlagati svoje ideje vezano uz navedeno, MO Novska uvodi dežurstva.

– Za početak, dežurstvo je organizirano jednom mjesečno, svake prve subote u mjesecu od 18 do 19,30 sati. Ovisno o interesu građana dežurstvo će se organizirati i više puta mjesečno. Prvo dežurstvo biti će u subotu 6. veljače u navedenom terminu, najavljuje Dragutin Šimičić, predsjednik MO Novska.

Prostori MO Novska nalaze se u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 3, sa strane parkirališta iza POU Novska i GKČ "Ante Jagar" Novska.