Kurjakana – nekima teret, nekima zarada

Objavljeno: 18.08.2014 - 22:50 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1464 puta

Veliki problem današnjice jest odlaganje otpada. Ovo stanje postalo je odavno i svjetski problem, a u budućnosti bi moglo dosegnuti i katastrofalne razmjere. Zbog porasta broja stanovništva, rasta industrije i povećanih količina otpada, odlaganje otpada bez kontrole na površinama koje nemaju tehničke uvjete za odlagalište sve je veći problem. Stručnjaci smatraju da je rješenje u provođenju cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.

Jedna od prvih mjera je i razvrstavanje kućnog otpada. Nedavno je i novljansko komunalno poduzeće "Novokom" dalo upute o načinu razvrstavanja papirnatoga, plastičnog i ostalog kućnog otpada. Zbrinjavanje otpada vrši se svakodnevno i tijekom godine komunalni djelatnici na području Grada Novske prikupe ga više od 3 tisuće tona.

Saniranje svih pravno neusklađenih odlagališta

– Do 2015. godine svaki grad i općina u Hrvatskoj moraju uvesti odvajanje otpada koji će razvrstavati građani, tvrtke i javne ustanove, a cilj je do 2018.godine zatvoriti sva nesanirana i pravno neusklađena odlagališta otpada, rekao je Vinko Debeljak, direktor "Novokoma".

Jedno od njih zasigurno je i Kurjakana iznad Brestače, gdje se niz godina dovozi otpad. Mnogi Novljani su čuli za to odlagalište, a ako ga nisu vidjeli, mogli su bar osjetiti neugodan miris koji se od tamo širi. No mještani Brestače dobro znaju za Kurjakanu jer godinama trpe neugodni smrad. Iako ova gradska deponija ima dozvolu koja je u skladu sa zakonom, ne zadovoljava osnovne uvjete propisane zakonom. Odlagalište je smješteno u šumskom dijelu, a kako nije u vodocrpilišnoj zaštićenoj zoni, udolina u kojoj je smještena svakodnevno se puni. Usprkos svemu Kurjakana predstavlja ekološku opasnost pa je vođeno niz javnih rasprava o problemu, najavljivano je zatvaranje i sanacija, no rokovi su se stalno pomicali.

Još 2005. godine potpisan je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju sanacije Kurjakane. Napravljena je i studija o tome, a Planom gospodarenja otpada na području županije kao potencijala lokacija "Županijskog centra za gospodarenje otpadom" spominjala se tada lokacija nove deponije na području Novske, točnije u brdskom djelu iznad Rajića. Pokazalo se da je to bila loša zamisao.

Na sreću se odustalo od toga jer je tamo niknuo jedan od najvećih voćnjaka u ovom djelu Hrvatske, a što bi postojanjem deponija smeća u blizini bilo loše za razvoj voćarstva.

Otpad je problem, ali i izvor zarade

– Pomaka ka saniranju Kurjakane ipak ima. Kada dosegne određenu razinu, otpad se prekriva zemljom. Jedan dio je u potpunosti već prekriven zemljom. Odlagalište se nalazi pod stalnim nadzorom djelatnika, posebice iz razloga protupožarne dojave. Za cijelo područje se provodi deratizacija i dezinsekcija, naglašava direktor.

Otpad je problem, no neki žive od njega, bar dok se ne riješi pitanje gradske deponije ili reciklažnog dvorišta. Za Rome koji prikupljaju sekundarne sirovine, metal i korisne odbačene stvari koje pronalaze čeprkajući po smetlištu i dalje će to biti izvor zarade.