Konji i krave napustili Mokro polje

Objavljeno: 15.10.2014 - 22:58 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1455 puta

Skoro mjesec dana ranije, koristeći nedavno lijepo vrijeme, stočari su svoje životinje iz Mokrog polja dotjerali na zimsko prihvatilište u blizini kuća i naselja.

Članovi udruge uzgajivača krava "Mokro polje" i konja "Hrvatski posavac" iz naselja Jazavice i Roždanika od proljeća su ih držali na ispaši po livadama uz rijeku Strug i u Mokrom polju. Vlasnici Goran Došlović i Ivo Ždralović, zajedno s nekolicinom drugih, imali su oko osamdesetak grla, krava i teladi, a uzgajivač konja Damir Iličić veli da je u polju ostalo još nešto konja, no i njih će uskoro morati spremiti na sigurno.

– U polju više nema paše. Zbog nedavnih poplava polje je bilo pod vodom, a životinje su se morale povući na uski viši dio. Na dijelovima gdje se voda i povukla, zbog mulja trava se nije obnovila, a sve je manje ima i na dijelovima gdje je do sada pasla, rekao je Goran Došlović, stočar i predsjednik uzgajivača.

Troškovi će rasti, a dobit manja
Visoka voda ove je godine dva puta pogodila stočare. I u proljeće je cijelo Mokro polje plivalo pa su životinje, baš kada ih je trebalo nakon zime vratiti na pašnjake, tamo stigle kasnije pritom prebirući po zadnjim balama sijena i hrane kod kuća da bi ih se prehranilo.

– Pitanje kako će biti i sada. Sijena nema dovoljno jer je godina bila kišna i nismo uspjeli osušiti košeno, a niti silaže od kukuruza nema previše. Dobro će biti ako ne budem morao još i kupovati sijeno što će samo povećati troškove, a smanjiti dobit, dodaje Došlović.

Stočare i uzgajivače konja pogađaju i sve manji poticaji koje dobivaju po grlu. Od nekadašnjih 3 tisuće sada je to 700 kuna po grlu. Muči ih i još uvijek neriješeno pitanje pašnjačkih zajednica pa to dovodi do toga da drže i manje grla.
– Nekada smo u polju imali i preko tisuću grla, a danas teško da ih je i pola od toga. U ovom tipu uzgoja smo postizali bolji prirast i kvalitetu od onih uzgojenih u štalama, no sve je manje računice isplativosti, naglasio je Došlović.