Izabrali novo vodstvo – Goran Došlović biran za predsjednika

Objavljeno: 21.09.2015 - 23:45 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1426 puta

Udruge uzgajivača goveda "Mokro polje" Novska, uz članove udruge uzgajivača konja “Hrvatski posavac”, predstavljaju značajni poljoprivredni potencijal u uzgoju krava i konja na području Novske, Lipovljana i Jasenovca. 

Iako se broj uzgajivača u zadnje vrijeme smanjio, manje je i životinja, posebno na slobodnoj ispaši u Mokrom polju, a povećana je i cijena uzgoja kako se moglo čuti na skupštini članova Udruge uzgajivača goveda "Mokro polje", neki su problemi riješeni. Uskoro ih čeka potpisivanje ugovora o zakupu pašnjačkih površina i to na vremenski rok od 5 godina. Rješavanjem pitanja prava tradicionalnog pašarenja na području Lonjskog odnosno Mokrog polja, za što već pregovaraju s Javnom ustanovom Parka prirode Lonjsko polje, stočari smatraju da bi se i broj krava i konja povećao. U sve su još uključeni Hrvatske šume, Hrvatski lovački savez, Grad Novska i Sisačko-moslavačka županija.

Na skupštini koja je ujedno bila i izborna, članovi su izabrali i novo vodstvo. Predsjednik ostaje i nadalje Goran Došlović, tajnica je Mara Ljubičić, a dopredsjednici Marko Gračaković, Ivan Lujić, Ivo Ždralović, Nikola Bosanac i Martin Klasan.

Planova i poslova je puno pa radne sastanke uzgajivači i vodstvo znaju održati i na terenu.

Udruga ima 24 člana, a većina krave drži na slobodnoj ispaši u Mokrom polju. Dolaskom hladnoće i jesenskih kiša, svoje krave i konje približiti će kućama na smještaj preko zime.