Imenovan novi ravnatelj Parka prirode Lonjsko polje

Objavljeno: 05.05.2015 - 12:54 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 2217 puta

Kako doznajemo, za novog ravnatelja Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje, imenovan je Ivor Stanivuković iz Novske. Na tom će mjestu zamijeniti Gorana Gugića, dosadašnjeg ravnatelja, koji je na toj funkciji bio u više mandata.

U tom razdoblju, Javna ustanova Parka prirode Lonjsko polje, vodili su brigu o zaštiti, održavanju, očuvanju i korištenju Parka prirode, očuvanju biljnog i životinjskog svijeta kao i o kapitalnim ulaganjima, pa je tako uređeno sjedište ustanove u Krapju. Obnovljeno je više drvenih kuća za potrebe, provođene mnoge aktivnosti, a dobiveno je više certifikata i priznanja.

“Šumska ispaša domaćih svinja i žirenje u Lonjskom polju – sustavno praćenje", jedan je prvih od više objavljenih znanstvenih radova Gorana Gugića. Prema informacijama s kojima raspolažemo, Gugić ostaje raditi u Ustanovi, kao stručni djelatnik s velikim iskustvom zaštitara prirode.

Ivor Stanivuković, do sada je bio na čelu Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije te je uvelike zaslužan za turističku promidžbu županije kao i potporu raznih kulturnih manifestacija.

Svojim dosadašnjim iskustvima, zasigurno će biti i dodatni poticaj zaštiti i vrednovanju Lonjskog polja.