Gradsko društvo Crvenog križa Novske među rijetkima koje ima logopeda

Objavljeno: 25.11.2016 - 7:35 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 2313 puta

Sve veći broj djece ima jezično govorne poteškoće, najčešće se radi o neispravnom izgovaranju nekih slova, a kako je kazala Daliborka Jandroković, magistra logopedije, potrebno je što ranije primijetiti ove poteškoće kod djeteta i započeti s logopedskim tretmanima.

Nakon dugogodišnjeg rada s djecom u Njemačkoj, gdje je u toj struci stekla iskustvo, u Novskoj je kroz tri godine pomogla brojnoj djeci s govornim poteškoćama. Kaže “one nastaju i radi smanjenja komunikacije, prvenstveno između roditelja i djece“, a i tehnologija smanjuje fond riječi kod djeteta što dovodi do poremećaja u fonološkom i fonetičkom smislu, no ako se na vrijeme uoče poteškoće i krene s terapijama napredak u govoru osjetan je kratkom vremenu.

TONSKI PRILOG - Daliborka Jandroković

U Gradskom društvu Crvenog križa Novske program logopedije za djecu s govornim poteškoćama provodi se 14 godina, a kroz tretmane godišnje prođe oko osamdeset djece, kako je prigodom prezentacije rada logopeda rekao Zoran Prpić, ravnatelj novljanskog Crvenog križa. Kaže da na tretmane djeca dolaze utorkom i srijedom, a svi tretmani su besplatni.

TONSKI PRILOG - Zoran Prpić

Istaknuta je i važnost ustanova Dječjeg vrtića i Osnovne škole, ali i je zaključeno kako u odnosu na potrebe nema dovoljnog broja logopeda, potrebe za tim zvanjem ima, no kako je rečeno, malo se srednjoškolaca upisuje na fakultet logopedije.

Po programu logopeda novljanski Crveni križ je poseban, rijetka ga društva Crvenog križa redovito provode. Rad logopeda financiraju i Grad Novska, Općine Jasenovac i Lipovljani. Kako je istaknuo Vedran Mihaljević, zamjenik gradonačelnika, iz proračuna za rad logopeda za narednu godinu izdvojeno je 36 tisuća kuna, a 370 tisuća kuna dobiva i Gradsko društvo Crvenog križa Novske za druge djelatnosti.

Programa logopeda u Gradsko društvo Crvenog križa Novske prije nekoliko godina prepoznala je i Međunarodna federacija Crvenog križa te je za tretman govornih poremećaja kod djece poklonila i poseban aparat.