Edukacija za korisnike pesticida

Objavljeno: 26.02.2015 - 22:11 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 2131 puta

U suradnji Pučkog otvorenog učilišta Novska i POU Zagreb, tijekom naredna tri dana trajati će izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i njihovoj primjeni za poljoprivredu, voćarstvo i u ostalim sličnim granama uzgoja biljaka. Edukacija je organizirana prema “Zakonu o održivoj uporabi pesticida”, koji propisuje da svi korisnici sredstava zaštite bilja moraju proći izobrazbu u trajanju od 15 sati te na kraju i položiti ispit.

– Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom. Cilj je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, izjavio je Petar Ćurčić, voditelj programa edukacije.

TONSKI PRILOG – Petar Čurčić:

S više tema o kojim će biti govora, polaznike edukacije će upoznati i stručni voditelji Zdenko Karačić, Stjepan Rakarec i Siniša Marinclin, agronomi.

Odaziv za predavanje je veliki, kako kaže Miroslav Perošević, ravnatelj POU Novska, ukazalo je zanimanje više od stotinjak poljoprivrednika i vlasnika Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Novske, jer prema zakonskim propisima koji stupaju na snagu od 26. studenog 2015., tek s potvrdom i iskaznicom o pohađanju ove edukacije, moći će nabavljati sredstva za zaštitu bilja.