Potpisan ugovor za pokretanje Centra za ruralni razvoj u Paklenici

Udruga mladih Novska ovog je mjeseca potpisala još jedan ugovor, i to u vrijednosti 1.843.800,00 kuna za projekt pod nazivom „Centar za ruralni razvoj“ UP.04.2.1.07.0154, kroz koji će se urediti i opremiti Društveni dom u Paklenici u svrhu provođenja projektnih aktivnosti.

Udruga mladih potpisala je ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Partneri na projektu su Grad Novska, Odred izviđača „Zelena patrola“ Rajić, Atletski klub „Novljanska grupa atletičara“ Novska i Kulturno umjetničko društvo „Šubić“ Novska, dok je Razvojna agencija Grada Novske NORA sudjelovala u pripremi i prijavi ovog projekta te pruža podršku u njegovoj provedbi.

Ciljevi ovog projekta su osnaživanje udruga i povećanje raspona usluga koje udruge nude građanima u ruralnim krajevima na području grada Novske, a koje su ujedno od općeg interesa za sve građane i koje unapređuju kvalitetu življenja u ruralnim krajevima.

Kroz projekt je predviđeno i kreiranje raznih sadržaja u okviru društvenog, kulturnog, gospodarskog i poduzetničkog djelovanja, kao i adaptacija i opremanje Društvenog doma u Paklenici te revitalizacija tamošnjeg prostora.

Više vijesti