24. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

Objavljeno: 10.12.2015 - 22:53 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1347 puta

U utorak, 15. prosinca 2015. godine, održati će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske. Početak sjednice s početkom u 13,30 sati sazvao je Marinko Stojić, predsjednik Vijeća, a gradske vijećnike čeka 19 točaka Dnevnog reda.

Odmah nakon aktualnog sata i pitanja gradskih vijećnika, na redu je iznošenje prijedloga Plana Proračuna Grada Novske za 2016. godinu.

Nakon deset godina javnih prezentacija proračuna Grada Novske za narednu godinu, kada je prije izglasavanja na sjednici Gradskog vijeća predstavljan korisnicima sredstava i građanima, javna  prezentacija Proračuna za 2016. godinu je izostala.

Tako će vijećnici imati tek nekolikog dana do sjednice kako bi ga proučili i vidjeli sve stavke – u što će se ulagati novci, što će se graditi i kome će se umanjiti proračunska sredstva.

Štedljivost i racionalno trošenje, da li je Proračun za 2016. godinu razvojan i socijalan, zasigurno će zanimati ponajviše oporbu, a o odgovorima i koliko će vladajući biti uvjerljivi, ovisiti će i kako će se glasovati.

Gledajući prethodne godine, znalo je biti “tijesno” za prolaz, ali uvijek je bilo dovoljno ruku, pa se do sada nije dogodilo da novljanski proračun ide na popravak.

Točke Dnevnog reda su:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog Plan Proračuna Grada Novske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 5. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine za 2016. godinu,
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Novske u 2016. godini,
 9. Prijedlog Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. – 2020. godinu,
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2016. godinu,
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Novske za 2016. godinu,
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2016. godinu,
 14. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta,
 15. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Novska,
 16. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta Novska,
 17. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novske za 2015. godinu,
 18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada  Novske za 2016. godinu,
 19. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Novske  za 2016. godinu.