Karta biciklističkih ruta na području SMŽ – “Cikloturizam SMŽ – volim moj bicikl”

Objavljeno: 08.11.2017 - 8:10 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 968 puta

Na području Sisačko-moslavačke županije zadnjih godina raste broj onih koji se biciklizmom bave iz rekreativnih razloga, a time je i sve više označenih biciklističkih ruta. Kako bi se doprinijelo i olakšalo snalaženje biciklistima pri vožnji na području Županije, ovih dana tiskana je i karta biciklističkih ruta po SMŽ.

Karta “Cikloturizam SMŽ – volim moj bicikl” tiskana je na hrvatskom i engleskom jeziku, a pored zemljopisne karte s označenim rutama, sadrži i niz korisnih savjeta, popis restorana i smještaja za putnike te lokacije “bike stupova” s alatima za manje popravke, kao i solarnih stupova za punjenje mobilnih uređaja.

Za razvoj “cikloturizma” kroz projekt koji ima potporu Ministarstva turizma RH i Županije, koji su osigurali sredstva, izrađen je i “Operativni plan razvoja cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji od 2017.do 2020. godine“.

Realizira se s zainteresiranim gradovima i općinama, uz Hrvatske ceste, Hrvatske vode,  ŽUC-SMŽ, Zavod za prostorno uređenje SMŽ, Razvojnu agenciju Si-Mo-Ra, PP Lonjsko polje, Turističku zajednicu Sisačko-moslavačke županije,  Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. i  Biciklistički klub ROD.

U projekt se uključio i Grad Novska, a jedan od dijelova projekta “razvoja cikloturizma” je i već najavljeno postavljanje replike starog bicikla u središtu Novske.

Tako Novska postaje “grad prijatelj biciklistima” i time se priključuje nizu hrvatskih i europskih gradova koji  “razvijaju pozitivan odnos prema biciklu kao zdravom, jeftinom i ekološki prihvatljivom prijevoznom sredstvu”.