Sazvana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

Objavljeno: 24.05.2015 - 9:32 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 980 puta

Za utorak 26. svibnja, s početkom u 8 sati, predsjednica Gradskog vijeća Grada Novske, Nikolina Šepović, sazvala je 20. sjednicu GV Novska.

Pred vijećnicima je poduži predloženi Dnevni red – 21. točka. Uvijek je zanimljivo poslušati vijećnike i njihova pitanja u aktualnom satu, s čime započinje i ova sjednica, a pored ostalih točaka sjednice je i “Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2015. godinu”. Svako smanjenje ili povećanje Proračuna donosi neke izmjene u planiranim programima. Tko je dobio i tko će imati manje sredstava za trošiti treba poslušati u utorak. Naravno između ostalih, jedna točka privlači pozornost, “Prijedlog Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Novska”, a radi se o tvrtci “Unija industrija” koja je u Poslovnoj zoni imala namjeru graditi “hladnjaču za voće”. Na Dnevnom redu je i više Izviješća o radu i poslovanju, Zajednice športskih udruga, TZ Novska, CK Novska i VZG Novska.

1. Vijećnička pitanja,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2014. godinu,
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2015. godinu,
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2014. godine,
5. Prijedlog Odluke o Izmjeni odluke o izvršenju proračuna Grada Novske 2015. godinu,
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
8. Prijedlog Izmjena i dopuna poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Novske za 2015. godinu,
9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2015. godinu,
10. Prijedlog Izmjena programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2015. godinu,
11. Prijedlog Odluke o namjeni i raspodjeli sredstava za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Novske u 2015. godini,
12. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Grada Novske Hrvatskim, vodama, u svrhu izgradnje Centra obrane od poplava,
13. Prijedlog Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Novska,
14. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje Grada Novska,
15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Novske za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novske,
16. Prijedlog Odluke o sufinanciranju upisnina polaznicima online specijalističkog studija na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“ za studentsku godinu 2015./2016.,
17. Izvješće o radu i poslovanju Zajednice športskih udruga Grada Novske za 2014. godinu
18. Izvješće o radu i poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Novske za 2014. godinu,
19. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Novske za 2014. godinu,
20. Izvješće o radu i poslovanju Gradskog društva Crvenog križa za 2014. godinu,
21. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novske za 2014. godinu.