Prijete novčane kazne – podsjetnik građanima na obvezu održavanja zelenih površina

Objavljeno: 08.07.2019 - 14:59 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 1406 puta

Komunalni redar Grada Novska sukladno “Odluci o komunalnom redu” Grada Novske (Službeni vjesnik broj:07/14) upozorava građane Grada Novske da su vlasnici korisnici stambenih objekata i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni održavati okućnice, vrtove, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine uz javne površine, urednim i čistim Isto tako sve javne zelene površine ispred stambenih, poslovnih objekata te poljoprivrednih zemljišta koja nisu obuhvaćena Programom održavanja javnih zelenih površina, dužni su održavati vlasnici korisnici objekata/zemljišta uz javne površine i to u širini svog zemljišta/objekta.

U slučaju da se građani ne budu pridržavali ovog dijela «Odluke o komunalnom redu» prema prekršitelja će biti izrečena novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.