Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Objavljeno: 27.11.2017 - 13:50 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 632 puta

Razvojna agencija SI-MO- RA i Grad Novska pozivaju Vas na predstavljanje aktualnog natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 4.12.2017 godine s početkom u 17 sati, u prostorijama ispostave Razvojne agencije SI-MO- RA, Ulica kralja Tomislava 4, u Novskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale
projektno-tehničke dokumentacije
2. Aktivnosti energetske obnove
a. Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u
proizvodnim pogonima;
b. Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada;
3. Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta ovisi o veličini poduzeća i kategorijama aktivnosti, a iznosi do 85%.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 17. siječnja 2018.godine.