Okrugli stol o teškoj situaciji u segmentu riječnog brodarstva

Objavljeno: 13.04.2016 - 19:00 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 1028 puta

U interesu riječnih brodara Republike Hrvatske, vlasnik poduzeća Tanac d.o.o. za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, vlasnik Darko Movrić, organizira okrugli stol za rješavanje problematike u vezi lošeg stanja riječnog brodarstva u RH i domene gospodarstva koje se naslanjaju na tu djelatnost.

Na problematiku niz godina ukazuje Udruga riječnih brodara i šljunčara Hrvatske.

Teme okruglog stola:

1. Ishođenje zakonitog i brzog rješenja za radove na hrvatskim rijekama (poboljšanje uvijeta plovidbe, izgradnja hidrotehničkih objekata, eksploatacija pijeska i šljunka).

2. Problemi sa kvotama plavog dizela i pojednostavljenje uvjeta za dobivanje istog.

3. Rad na reduciranju hipernormiranih propisa u domeni Zakona o unutarnjoj plovidbi i lukama unutarnje plovidbe

4. Razno

Okrugli stol održat će se 14. travnja 2016. u vijećnici Općine Jasenovac, Trg Petra Svačića 1 sa početkom u 11 sati.

Darko Movrić, Mob: 0915016018, mail: darkotanac@gmail.com