Oglas za prijam u radni odnos za radno mjesto “Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi”

Objavljeno: 16.05.2018 - 18:50 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 923 puta

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto “Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju”, u sklopu projekta “ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI!”- programa zapošljavanja žena Grada Novske – financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Grad Novska raspisuje oglas za radno mjesto:

1. RADNICA za pružanje usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“ – program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0084) – 40 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno – 24 mjeseca, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca,

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Novske

5. Opis poslova:
– Pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova
– Pomoć u održavanju osobne higijene
– Podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
– Pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično)

6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– najviše završena srednja škola,
– vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s posebnim naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, osobe slabijeg imovinskog stanja

7. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:
– Životopis,
– Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja)
– Preslika osobne iskaznice,
– Preslika dokaza o završenoj školi,
– Izjava o pristanku na Program osposobljavanja,
– Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Podaci o plaći: Plaća radnica za pružanje potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnijem položaju je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 39/13, 13/17) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja Ugovora o radu.

Obrazac prijave zajedno sa svim prilozima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: “Želim raditi, želim pomoći!“ na adresu: Grad Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, poštom ili osobno u Urudžbenom uredu Gradske uprave u Gradu Novska.

O izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na ovaj oglas podnose se zaključno do 23, svibnja 2018. godine.

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRASCE

IZJAVA

OBRAZAC