OBAVIJEST – Privremeno zatvaranje svog prometa kroz Bročice

Objavljeno: 19.10.2018 - 9:04 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 4896 puta

Prenosimo isječak iz Odluke ŽUC-a o zatvaranju ceste kroz Bročice:

  1. Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj 3250 (Novska (D312) – Bročice – D47), u mjestu Bročice, radi izvođenja asfalterskih radova.
  1. Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od 19.10.2018.g. do 27.10.2018.g., svakodnevno od 07:00 do 20:00 sati.
  1. Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazan pravac je: Bročice Ž3250 – D47 (Novska obilaznica) – Novska D312 – Bročice Ž3250 i obratno.
  1. Vozilima hitnih službi u hitnim slučajevima mora se omogućiti prolaz zatvorenim dijelom županijske ceste broj 3250.
  1. Izvođač radova mora izraditi elaborat privremene regulacije prometa za postavljanje odgovarajućih privremenih prometnih znakova, odnosno uspostaviti privremenu tehrtičku regulaciju prometa na navedenoj Ž3250, kao i na svim ostalim cestama uključujući i nerazvrstane ceste, koja će pravovremeno obavijestiti sve sudionike u prometu, u svemu prema Zakonu o cestama (NN broj 84/11; 92/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08; 92/14; 64/15).
  1. Izvođač radova snosi sve troškove izrade elaborata, postavljanja i uklanjanja privremene prometne signalizacije, te održavanje privremeno postavljene signalizacije u ispravnom stanju sve do prestanka uvjeta radi kojih je donesena ova odluka.
  1. Izvješćivanje javnosti izvršiti će Županijska uprava za ceste SMŽ.

Obrazloženje

Izvođač radova Poduzeće za ceste d.o.o., iz Slavonskog Broda, Zrinska 115, na temelju 18.10.2018.g. Radove nije moguće obaviti bez zabrane prometa, stoga je utvrđeno da postoje svi uvjeti u smislu č1anka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 9. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.