OBAVIJEST – Pojava divljih odlagališta otpada na području Grada Novske

Objavljeno: 09.08.2018 - 15:57 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 2220 puta

Obavještavamo sve građane Grada Novske i okolnih naselja da je strogo zabranjeno ilegalno odlaganje komunalnog otpada na području odlagališta glomaznog otpada („novljanska zaobilaznica“) u vlasništvu gradskog komunalnog poduzeća Novokom d.o.o.

Početkom mjeseca srpnja 2018. godine na navedenoj lokaciji kao i na svim „zelenim otocima“ na području Grada Novske postavljene su sigurnosne kamere koje će nadležnim tijelima pomoći u kažnjavanju eventualnih počinitelja.

Molimo i građane da prijave eventualne počinitelje koje zateknu u počinjenju navedenog prekršaja komunalnom redaru (mob. 098 430 178) kako bi se prema istima primijenile prekršajne odredbe sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Novske.

Na reciklažno dvorište odlagališta otpada deponije “Kurjakana” u Brestači građani mogu slobodno odlagati komunalni otpad u vremenu od ponedjeljka do subote od 8,00 do 16,00 sati.